Logo

Spierings ökar produktionen med svetsautomation

Spierings, den nederländska tillverkaren av mobilkranar, står inför en stor utmaning med att öka produktionskapaciteten, nu när efterfrågan på mobila tornkranar under de senaste åren har ökat dramatiskt. Automation av svetsningen är en av nycklarna till hur tillverkaren vill öka produktionen samt garantera hög kvalitet på sina tornkranar. På grund av detta har Spierings gått snabbt framåt med svetsautomation och bland annat ingått ett samarbete med Valk Welding. "Vi ser Valk Welding som en partner som kan hjälpa oss att gå framåt för att vara förberedda inför framtiden", säger verksamhetschefen Gijs Delissen.

Spierings Mobile Cranes

Spierings erbjuder den största mobila tornkranen på marknaden som kan monteras och drivas av en person. På grund av byggsek-torns starka återhämtning och marknadsexpansionen utanför Nederländerna har efterfrågan på dessa tornkranar ökat snabbt de senaste åren. Dessutom planeras införandet av den första hybridtornkranen, med vilken tillverkaren har ambitionen att växa till ett globalt varumärke. I så stor utsträckning som möjligt tillverkas alla komponenter, inklusive chassi, master och bommar, internt. Montering och svetsning av master och bommar tar upp mest utrymme och en ökad genomströmning måste uppnås på samma utrymme.

Ökat kunskapsförvärv gällande svetsautomation

Gijs Delissen: "Tillsammans med Valk Welding tittade vi på var i svetsprocessen vi kunde minska hanterings- och svetstiden. För mast-produktionslinjen utvecklades ett koncept bestående av ett linjärt system för svetsningen av de längsgående sömmarna och en robot för svetsning av under-, änd-och huvuddelarna. Båda dessa komplexa installationerna hade en leveranstid på ett år. Vi använde den tiden till att bekanta oss med svetsrobotisering. För detta ändamål köpte vi en svetsrobot för mindre komplexa delar. Härmed kunde vi lära oss vilka toleranskrav som ställs i processen före robotsvetsningen.

Ledtiden för längsgående svetsning minskade kraftigt

Spierings har redan använt en svetstraktor för att svetsa längsgående sömmar på de åtta olika mastmodellerna. Gijs Delissen: "Genom att kombinera rotation och svetsning med flera svetstraktorer i en installation ville vi kraftigt reducera cykeltiden på 10 timmar. För att uppnå detta utvecklade Valk Welding ett nytt koncept där mastsegmenten roteras och svetsas, så att de längsgående sömmarna automatiskt kan svetsas på både insidan och utsidan samtidigt. Detta har reducerat cykeltiden för denna del av processen från 8,5 timmar ner till 2,5 timmar."

Svetsrobot för den sista fasen

Därefter fästs under-, änd- och huvuddelarna på masterna och svetsas på fyra sidor med det större svetsrobotsystemet. För detta ändamål är installationen utrustad med ett rotationssystem som drivs av positionerare. Gijs Delissen: "Det här handlar om komplex svetsprestanda, där svetsrobotens tillgänglighet och svetsningens noggrannhet är avgörande. En färdig mast består av tre delar som måste kunna glida rätt in i varandra, så det får inte finnas avvikelser på ens en millimeter. Delvis eftersom rotationen av masten har automatiserats, kan roboten nu fortsätta i flera timmar utan särskilt mycket mänsklig hjälp. För oss är det här en betydande vinst när det gäller tid, svetskvalitet och kapacitet. Om vi kan svetsa en mast varje dag så gör vi bra ifrån oss!"

“Together with Valk Welding, we looked at the welding process where we could reduce handling and welding time.

Gijs Delissen

Bommar, nästa steg

Tillsammans med Valk Welding och Spierings ingenjörer undersöker nu Delissen hur svetsprocessen för bommarna också kan au-tomatiseras. Gijs Delissen: "Vi kanske också måste titta på hur vi kan ta med hanteringen av enskilda delar i beräkningen. En spännande process!"

Krankonstruktion är i framkant när det kommer till höghållfasta stålkon¬struktioner

Användningen av höghållfast stål spelar en viktig roll för att uppnå en viktfördel vid kranbygge. Spierings har sedan 1998 använt höghållfast stål för de bärande delarna, masten, bommen och spännstängerna. "När vi konstruerar byggkranar är vårt mål att kunna lyfta laster så högt som möjligt, inom den tillåtna vikten för trottoarer på 12 ton per axel. Följaktligen fokuserar vi alltid på var i våra konstruktioner som material och vikt kan minskas. Vår modell 1265, utvecklad 2003, är fortfarande mycket populär och är den största mobila tornkranen på marknaden. Denna tornkran har en räckvidd på 60 m, en maximal lyftkapacitet på 10 000 kg och en maximal kapacitet vid spetsen på 1 700 kg. Om vi inte hade använt höghållfast stål hade vi inte kunnat bygga en tornkran med sådan kapacitet. Valk Welding är även vår partner för leverans av svetstråd för den här höghållfasta stålapplikationen, vilket är ytterligare en fördel med att ha Valk Welding som leverantör. De kan ge oss råd inte bara om det komplexa svetssystemet för robotar, utan även om hela applikationen, inklusive svetsprocessen." avslutar Gijs Delissen. www.spieringscranes.com

Ladda ner hela Valk Mailing

Liknande

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.