Logo

Díky svařovací automatizaci Spiering zvýšil svoji výrobu

Spierings je holandská společnost, která se zabývá stavbou mobilních jeřábů a aktuálně se potýká s problémem, jak rozšířit své výrobní kapacity a tím navýšit celkovou výrobu. Poptávka na trhu po mobilních věžových jeřábech se v posledních letech značně zvýšila. Automatizace svařování je zcela klíčová, pokud chce výrobce získat mnohem vyšší produkci než doposud a také může garantovat kvalitu svarů svých věžových jeřábů. Přesně pro tyto důvody Spierings neváhal a vrhnul se na automatizaci, k tomu si vybral jako partnera firmu Valk Welding. „Valk Welding vidíme jako velice schopného partnera, který nám umožní se posunout dál tak, abychom byli schopni čelit novým výzvám, které nám budoucnost přinese,“ popsal procesní manager Gijs Delissen.

Spierings Mobile Cranes

Spierings nabízí největší mobilní věžové jeřáby na trhu, které dokáže složit a ovládat pouze jeden člověk. Díky ekonomickému oživení stavebního trhu a expanzi trhu za hranice Nizozemí, se poptávka po těchto věžových jeřábech v posledních letech značně zvýšila. A následně díky tomu, že se plánuje uvedení prvního hybridního robota, od nějž výrobce má vysoké očekávání a doufá, že by se mohl rozrůst až na globální úroveň. Pokud je to jen trochu možné snaží se Spierings vyrábět skelet, výložníky i věže sami. Výroba věží a výložníků zabírá nejvíce výrobního prostoru a pokud se má zvýšit výrobní kapacita, je nezbytné si uvědomit, že potřebný prostor nelze navýšit.

Získali jsme rychle potřebné znalosti ohledně automatizace svařování

Gijs Delissen: „Společně s Valk Welding jsme se podívali na celý proces svařování, kde bychom mohli zkrátit dobu potřebnou na manipulaci s výrobky a také jak bychom mohli urychlit svařování. Na výrobní lince pro jeřábové konstrukce jsme vyvinuli koncept, který se skládá z lineárního systému, kde se budou robotem svařovat podélné svary, a dále bude robot svařovat koncové spodní a hlavové části. Obě tyto komplexní jednotky měly být dodány do jednoho roku. V rámci této doby jsme měli dostatek času na to, abychom se důkladně seznámili s automatizací svařování. Zakoupili jsme si svařovacího robota na méně složité výrobky. Následně jsme přijali taková opatření, abychom se seznámili a zapracovali na tolerancích, které svařovací robot vyžaduje.“

ČAS, KTERÝ JSME POTŘEBOVALI NA PODÉL¬NÉ SVARY SE VÝZNAMNĚ ZKRÁTIL

Spierings již používal svařovací traktůrek na podélné svary u 8 různých jeřábových kon¬strukcí. Gijs Delissen: „Když jsme zkombinovali otáčení a svařování, k čemuž jsme využívali několik společně nastavitelných svařovacích traktůrků, podařilo se nám významně snížit dobu jednoho cyklu, který trval deset hodin. Abychom toho dosáhli Valk Welding přišel s jedinečným konceptem, kde se jednotlivé seg¬menty jeřábové konstrukce otáčely a rovnou se svařovaly, tím bylo dosaženo, že podélné svary se provádějí automaticky zároveň na vnitřní i vnější straně. Tento koncept význam¬ně snížil dobu cyklu jednotlivého kusu z 8,5 na 2,5 hodin.“

Jeřábové konstrukce jsou v čele využití vysokopevnostních ocelí

Následně se spodní a hlavová část přivaří na čtyřech místech ke konstrukci jeřábu, tuto práci provádí větší svařovací robotický systém. Pro tuto operaci je systém vyba¬ven otočným zařízením, které je poháněno polohovacími jednotkami. Gijs Delissen: „Toto je velice náročná a složitá část, protože robot potřebuje dobrý přístup, a hlavně přesnost celé této operace, tedy svařování, je naprosto stěžejní. Celá tato konstrukce se skládá ze tří částí, a je zcela nezbytné, aby do sebe dobře zapadly a vklouzly jedna do dru¬hé, takže odchylky, byť jen jeden milimetr, jsou zcela nepřípustné. Díky tomu, že celou konstrukcí je možné otáčet a celá operace je nyní automatizovaná, může robot pracovat i několik hodin, aniž by potřebovat lidskou asistenci. Díky tomu šetříme obrovskou měrou čas a dosahujeme lepší kvality. Pokud zvládneme jednu věž denně, je to perfektní.“

„Společně s Valk Welding jsme se podívali na celý proces svařování, kde bychom mohli zkrátit dobu potřebnou na
manipulaci s výrobky a také jak bychom mohli urychlit svařování.

Gijs Delissen

Dalším krokem jsou výložníky

Ve spolupráci Valk Welding a inženýrů z Spieringsu se Delissen nyní snaží zautomati¬zovat svařovací procesy na výložnících. Gijs Delissen: „Také bychom se mohli podívat na manipulaci s jednotlivými kusy. Je to velmi zajímavé.“

Jeřábová konstrukce je v čele využití vysoko pevnostní oceli

Využití vysoko pevnostní oceli kraje klíčovou roli, pokud chceme získat výhody nižší hmotnosti u jeřábových konstrukcí. Ve Sprieringsu využívají vysokopevnostní ocel již od roku 1998 na výrobu části, které nesou břemeno, věže, výložníky a nosníkové pruty. „Našim cílem je vyvinout takové jeřáby, které dokáží uzvednout nejvyšší povolená břemena do maximální možné výšky se zatíže¬ním 12 tun na osu. A proto se zaměřujeme právě na to, jaké materiály a jak je umístit, abychom co nejvíce minimalizovali celkovou váhu. Náš model 1265, který jsme vyvinuli v roce 2003, je stále velice populární a jedná se o největší mobilní věžový jeřáb na trhu. Tento věžový jeřáb dokáže dosáhnout až 60 m, maximální hmotnost břemene je 10 000 kg a maximální kapacita je na konci výložníku 1 700 kg. Pokud bychom nepoužívali vysoko pevnostní ocel, nikdy bychom nebyli schopni postavit věžový jeřáb s takovou kapacitou.
Valk Welding nám také dodává svařovací dráty pro vysokopevnostní ocel, je to jedna z dalších výhod, které díky Valk Welding máme. Valk Welding nám nepomáhá jen s řešením složitých robotických svařovacích systémů, ale také s celou aplikací svařování. Uzavírá Gijs Delissen. www.spieringscranes.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.