Logo

Spierings øger outputtet med svejseautomatisering

Spierings, den hollandske producent af mobile kraner står over for en stor udfordring i forhold til at øge produktionskapaciteten, nu hvor efterspørgslen efter mobile tårnkraner er steget dramatisk i de sidste par år. Automatisering af svejseproduktion er en af nøglerne til, hvordan denne producent ønsker at øge produktionen og samtidig garantere, at dens tårnkraner er af høj kvalitet. Derfor er Spierings hurtigt gået fremad med svejseautomatisering og har blandt andet indgået et samarbejde med Valk Welding. "Vi ser Valk Welding som en partner, der kan hjælpe os med at forberede os på fremtiden", udtaler driftsleder Gijs Delissen.

Spierings Mobile Cranes

Spierings tilbyder den største mobile tårnkran på markedet, som kan samles og betjenes af en person. På grund af det stærke opsving i byggesektoren og udvidelsen af markedet uden for Holland, er efterspørgslen efter disse tårnkraner steget hurtigt i de senere år. Derudover planlægges introduktionen af den første hybridtårnkran, som producenten har ambition om at videreudvikle til et globalt brand. Alle komponenter, inklusive chassis, master og bomme, er i så høj grad som muligt fremstillet internt. Montering og svejsning af masterne og bommene er det, der kræver mest plads, og forøgelsen af produktionsflowet skulle opnås på det samme område.

Fremskyndelse af indsamling af viden om svejseautomatisering

Gijs Delissen: ”Sammen med Valk Welding så vi på svejseprocessen, hvor vi kunne reducere håndterings- og svejsetiden. Til mastproduktionslinjen blev der udviklet et koncept bestående af et lineært system til automatisering af svejsning af langsgående sømme og en svejserobotinstallation til svejsning af under-, ende- og hoveddele. Begge komplekse installationer havde en længere leveringstid. Vi brugte den tid til at gøre os grundigt bekendt med svejserobotisering. Til dette formål købte vi en svejserobot til mindre komplekse dele. Derfor var vi i stand til at træffe tidlige foranstaltninger i de forberedne processer for at kontrollere tolerancerne, så de svarede til kravene for robotsvejsning.”

Gennemløbstiden for svejsning af langsgående sømme kraftigt reduceret

Spierings har allerede brugt en svejsetraktor til at svejse langsgående sømme på de 8 forskellige mastmodeller. Gijs Delissen: ”Ved at kombinere rotation og svejsning med flere svejsetraktorer i en opsætning ønskede vi at reducere cyklustiden på 10 timer markant. For at opnå dette udviklede Valk Welding et nyt koncept, hvor mastesegmenterne roteres og svejses, så de langsgående sømme automatisk kan svejses på indersiden og ydersiden samtidigt. Dette har reduceret cyklustiden for denne del af processen fra 8,5 timer ned til 2,5 timer."

SVEJSEROBOT ANVENDES TIL DEN SIDSTE FASE

Derefter fastgøres under-, ende- og hoveddelene til masterne og svejses på fire sider af det større svejserobotsystem. Til dette formål er installationen udstyret med et rotationssystem, drevet af robotsystemet. Gijs Delissen: ”Dette handler om komplekse svejsepræstationer, hvor svejserobottens fremkommelighed og svejsningens nøjagtighed er afgørende. En færdig mast består af tre dele, der skal være i stand til at glide nøjagtigt ind i hinanden, så der må ikke engang være et afvigelse på en millimeter. Delvist fordi rotation af masten nu er automatiseret, kan robotten nu fortsætte i flere timer uden for meget menneskelig hjælp. For os er dette en betydelig gevinst med hensyn til tid, svejsekvalitet og output. Hvis vi kan svejse en mast om dagen, er det en god præstation!”

“Together with Valk Welding, we looked at the welding process where we could reduce handling and welding time.

Gijs Delissen

Bomme, næste trin

Sammen med ingeniører fra Valk Welding og Spierings undersøger Delissen nu, hvordan svejseprocessen for bommene også kan automatiseres. Gijs Delissen: ”Vi skal muligvis også se på, hvordan vi kan tage hensyn til håndtering af enkeltdele. En spændende proces!"

Kranbygning er på forkant med anvendelse af højstyrkestål

Anvendelse af højstyrkestål spiller en vigtig rolle for at opnå en vægtfordel ved kranbyg¬ning. Spierings har brugt højstyrkestål siden 1998 til de bærende dele, mast, bom og spændestænger. ”Når vi designer konstruktionskraner, er vores mål at kunne løfte belastninger så højt som muligt inden for den tilladte vægt på fortovet på 12 metriske ton pr. aksel. I vores design er fokus derfor altid på, hvor materialer og vægt kan reduceres. Vores model 1265, udviklet i 2003, er stadig meget populær og er den største mobile tårnkran på markedet. Denne tårnkran har en rækkevidde på 60 m, en maksimal løftekapacitet på 10.000 kg og en maksimal kapacitet ved spidsen på 1.700 kg. Uden brug af højstyrkestål ville vi ikke have været i stand til at bygge en tårnkran med sådan kapacitet.
Valk Welding er også vores partner for levering af svejsetråd til anvendelse med højstyrkestål, en anden fordel ved Valk Welding som leverandør. De kan ikke blot rådgive os omkring det komplekse robotsvejsningssystem, men omkring den samlede anvendelse, herunder svejseprocessen”, afslutter Gijs Delissen.

www.spieringscranes.com

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.