Logo

Spierings vergroot output met lasautomatisering

De Nederlandse fabrikant Spierings Mobile Cranes staat voor de grote uitdaging de productiecapaciteit sterk te vergroten nu de afgelopen jaren de vraag naar mobiele torenkranen explosief is gestegen. Automatisering van de lasproductie is een van de speerpunten waarmee de fabrikant zowel de output wil vergroten als de hoge kwaliteit van de torenkranen wil waarborgen. Spierings heeft daarom snel werk gemaakt van lasautomatisering, waarvoor het onder meer de samenwerking met Valk Welding is aangegaan. “Valk Welding zien we als een partner die ons vooruit kan helpen naar de toekomst,” aldus Chief Operating Officer, Gijs Delissen.

Spierings Mobile Cranes

Spierings levert de grootste mobiele torenkraan in de markt die bovendien door één man opgebouwd en bediend kan worden. Met het sterke herstel van de bouwsector en uitbreiding van de afzetmarkt buiten Nederland is de vraag naar deze torenkranen de afgelopen jaren explosief gestegen. Daarnaast staat de introductie van de eerste hybride torenkraan op de planning, waarmee de fabrikant de ambitie heeft verder uit te groeien tot een wereldmerk. Alle componenten, zoals de chassis, masten en gieken, worden zo veel mogelijk in eigen huis vervaardigd, waarbij vooral het samenstellen, hechten en lassen van de masten en gieken de meeste ruimte innemen. Vergroten van de capaciteit zou binnen dezelfde ruimte gerealiseerd moeten worden.

Kennisopbouw lasautomatisering versnellen

Gijs Delissen: “Samen met Valk Welding hebben we gekeken waar we in het lasproces handling- en lastijd konden besparen. Voor de mastenlijn is daar een concept uit voortgekomen van een lineaire installatie voor automatisering van het lassen van de langsnaden en een lasrobotinstallatie voor het lassen van de sub-, eind- en kopdelen. Gedurende de levertijd hebben we de tijd benut om kennis met lasrobotisering op te doen. Daarvoor hebben we een lasrobot voor minder complexe delen aangeschaft. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat we al vroegtijdig maatregelen konden nemen om de toleranties in het voortraject af te stemmen op de eisen van robotlassen.”

Doorlooptijd op langsnaadlassen sterk verkort

Voor het lassen van de langsnaden van de 8 verschillende modellen masten maakte Spierings al gebruik van een lastractor. Gijs Delissen: “Door het roteren en lassen met meerdere lastractoren in één systeem te combineren wilden we de cyclustijd van 10 uur sterk verkorten. Valk Welding heeft daarvoor een nieuw concept ontwikkeld, waarin de mastdelen worden geroteerd en gelast, zodat de langsnaden zowel aan de binnen- als de buitenzijde gelijktijdig geautomatiseerd kunnen worden gelast. Daarmee is de cyclustijd van dit deel van het proces van 8,5 uur naar 2,5 uur verkort.”

Lasrobot ingezet voor eindfase

Opvolgend worden sub-, eind- en kopdelen aan de masten gehecht en door de lasrobot aan vier zijden gelast. De installatie is daarvoor voorzien van een rotatiesysteem, aangedreven door manipulatoren. Gijs Delissen: “Het gaat hier wel om complex laswerk, waarbij de toegankelijkheid van de lasrobot en de nauwkeurigheid van het laswerk een cruciale rol spelen. Een complete mast bestaat uit drie delen die exact in elkaar moeten kunnen schuiven, dus daar mag geen millimeter afwijking in zitten. Mede omdat het keren van de mast nu is geautomatiseerd last de robot nu een paar uur achtereen manarm door. Daar ligt voor ons een forse winst qua tijdsbesteding, laskwaliteit en output. Wanneer we elke dag een mast kunnen lassen hebben we het goed gedaan.”

Samen met Valk Welding hebben we gekeken waar we in het lasproces handling- en lastijd konden besparen.

Gijs Delissen

Gieken volgende stap

Samen met Valk Welding en de engineers van Spierings, onderzoekt Delissen nu momenteel hoe het lasproces van de gieken ook geautomatiseerd kan worden. Gijs Delissen: “Mogelijk moeten we daarvoor ook kijken hoe we de handling van de losse onderdelen daarbij kunnen betrekken; een spannend traject.”

Kranenbouw loopt voorop bij toepassing hoge sterkte staal

De toepassing van hoge sterkte staalsoorten speelt een belangrijke rol om gewichtsvoordeel in de kranenbouw te realiseren. Spierings past al sinds 1998 hoge sterkte staal toe voor zowel de dragende delen, als de mast, giek en trekstangen. “Bij het ontwerpen van bouwkranen is ons doel zo hoog mogelijke lasten te kunnen tillen binnen het toelaatbare gewicht op de weg van 12 ton per as. Bij het ontwerpen ligt de focus dus steeds op waar nog materiaal en gewicht kan worden weg gelaten. Ons type 1265 SK1265-AT6, ontwikkeld in 2003, is nog steeds zeer populair en de grootste mobiele torenkraan in de markt. Deze torenkraan heeft een reikwijdte van 60 m, een maximale hijscapaciteit van 10.000 kg. en een maximale capaciteit op de punt van 1.700 kg. Zonder de toepassing van hoge sterkte staal was het ons niet gelukt een torenkraan met een dergelijke capaciteit te kunnen bouwen,” besluit Gijs Delissen
www.spieringscranes.com

Download hier de volledige Valk Mailing

Gerelateerd

Contact

Wij denken graag met u mee in het vinden van oplossingen voor uw vraagstukken rondom (las)automatisering, lasdraden en consumables. Wij zoeken de verbinding en zijn liever een partner dan een leverancier.