Logo

Robotické svařování na olympijské úrovni

Jako jeden z předních mezinárodních dodavatelů technologií průmyslového těsnění dodává německá společnost EagleBurgmann výrobky, které splňují nejvyšší standardy kvality. V mnoha systémech se používají tlakové nádoby, jejichž svařování je technicky složitý proces. Roky znalostí a zkušeností zajišťují úspěch. Společnost EagleBurgmann nedávno učinila první kroky k robotickému svařování. Protože tento proces musí být extrémně spolehlivý a většina svařovacích prací musí být certifikována TÜV, prochází výrobce nejprve intenzivní fází náběhu. "První jít a pak teprve běžet, takže začínáme po malých krůčcích,“ říká Michael Bourhenne, provozní ředitel společnosti EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG, soud.

EagleBurgmann

EagleBurgmann hledá optimální řešení pro robotické svařování tlakových nádob

EagleBurgmann Germany je součástí skupiny Freudenberg Group, globálního koncernu s 5 800 zaměstnanci. Díky vysoké kvalitě, poskytování místních služeb a vysoké inovační síle skupina dodává rozsáhlé produktové portfolio pro téměř všechny průmyslové procesy a aplikace. Tlakové nádoby vyráběné v Erausburgu (Horní Bavorsko) jsou důležitou součástí těsnicích systémů, zejména pro petrochemický, ropný a plynárenský průmysl.

Vysoce kvalitní svařovací proces

Osm certifikovaných svářečů perfektně zvládá proces vícevrstvého svařování TIG s přídavným drátem až do nejmenších detailů. Tlakové nádoby proto splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. "Koneckonců, musíme být schopni zaručit našim zákazníkům 100 % spolehlivost." Naše svary TIG patří v tomto procesu k olympijské disciplíně. Od našich kolegů se toho hodně žádá. Kromě dovedností potřebných ke svařování spodních částí ve tvaru misky se 100 % penetrací je také důležité, aby operátor nebo svářeč byli schopni prostorově si představit, jak by měl být produkt nebo část svařeny a jak se robot pohybuje.

Ruční proces je však obtížný a zdlouhavý. Pokud si chcete usnadnit práci a zvýšit výrobní kapacitu, je jediným řešením robotizace. Používání robotů také nabízí výhodu kontinuity. Bohužel robotům chybí flexibilita svářeče, “vysvětluje Ludwig Gaar (Operations Manager Manufacturing Supply Systems Machining / Welding).

EagleBurgmann

Výběr založený na kompetenci

Aby bylo možné najít integrátora svařovacího robota, který by mohl tento vysoce kvalitní svařovací proces robotizovat, hovořila společnost EagleBurgmann v roce 2017 během veletrhu Schweissen und Schneiden s různými dodavateli. „Na základě jejich kompetencí v robotice i svařování a konceptu All-in-One společnosti Panasonic (všechny komponenty jsou řízeny z jednoho místa) jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci s Valk Welding,“ říká Michael Bourhenne. Na základě požadavků společnosti Eagle Burgmann byl vyvinut koncept založený na řešení robota s otočným stolem s dvouosým manipulátorem ve tvaru písmene C na každé straně tohoto stolu, toto řešení tak umožňuje volně programovatelné pohyby otočení a naklonění svařence. Celý otočný stůl je nainstalován v nakloněné pozici, aby bylo upnutí velkých tlakových nádob a sestav co nejvíce ergonomické.

Při hledání optima

Tlakové nádoby jsou vyráběny podle na projektové bázi v sériích po cca. 30 kusech (zakázková výroba). Ačkoli je základ vždy stejný, počet variací je velký. Podle tloušťky stěny jsou spodní části svařeny až 3 vrstvami na kruhové nádobě o průměru 220 mm s přípravou svarového švu. Obě části jsou vždy stehovány ve stejné poloze, aby mohl svařovací robot provést svou práci. Ludwig Gaar: „Výzvou je, že teplota prvního svaru nesmí být příliš vysoká, aby bylo možné svařovat další vrstvu. Období ochlazování můžete využít otočením stolu a pokračováním ve svařování na druhé pracovní stanici. Tímto způsobem neustále hledáme optimum. Záměrem je, abychom instalaci svařovacího robotu mohli používat 10 hodin denně na konci roku a příští rok ve 2 směnách.

Fáze učení a testování

Všechny svary jsou vizuálně kontrolovány interně před kontrolou odborníky na svařování TÜV. "Ten proces může zabrat poměrně dlouhý čas, ale počítali jsme s tím. Stále se musíme hodně učit a procesy je třeba optimalizovat. Řídíme se heslem: „Nejprve jít, pak běžet.“ Máme štěstí, že naši profesionální svářeči mají velký zájem o novou robotickou technologii. To je pozitivní znamení pro implementaci ve výrobě, i když je to záležitost, která stále vyžaduje řízení změn, “uzavírá Michael Bourhenne.
www.eagleburgmann.de

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.