Logo

V KOVONA-SYSTEMS používají svařovací roboty Valk Welding na velkoobjemové série

V českotěšínské KOVONA-SYSTEMS mimo jiných výrobků svařují také rámy pro stoly. „Trh s nábytkem je velice náročný, co se týče kvality, vzhledu svarů a neměnného umístění svaru. Naši starší svařovací roboti byli v tomto ohledu nedostačující. A proto jsem se rozhodli pátrat po novém dodavateli svařovacích robotů. Také nás zajímalo, jaká je ze strany dodavatele podpora, programování, bezpečnostní hlediska, poměr cena výkon a samozřejmě i dodací lhůty,“ vysvět¬lil projektový manažer KOVONA-SYSTEMS Zdeněk Luzar. Pan Zdeněk Luzar se rozhodl investovat do nových svařovacích robotů právě od Valk Welding.

KOVONA-SYSTEM

Svařovací roboti Valk Welding

Na základě dobrých výsledků testů, které jsme provedli na svařovacích robotech Valk Welding, jsme si zakoupili našeho prvního robota v roce 2016. Ten byl speciálně navržen tak, aby svařoval rámy stolů. „Panasonic TM1600WG3 je osazen svařovací technologií SP-MAGII, díky této technologii je možné zkrátit dobu jednotlivých cyklů o 25 % oproti stávajícím robotům a také minimalizuje nutnost dokončovacích prací,“ vysvětlil produktový manažer.

Uživatelsky přívětivé ovládání

První svařovací robotický systém měl dvě pracovní stanice, které byly umístěny na polohovadle typu Ferris-wheel (ruské kolo). Interakce se strojem byla realizována pomocí uživatelsky přívětivého dotykového ovládání. I naprosto nezkušený zaměstnanec dokáže zkontrolovat stav výroby, a to zcela kdykoliv, může vložit data a spustit svařovacího robota. Zdeněk Luzar: „Svařovací robot splnil oba naše požadavky jak na výrobní kapacity konstrukcí stolů, tak i co se týče požadované kvality svarů. Na základě těchto výsledků jsme se rozhodli provést testy, abychom mohli vyvinout nový design stolů. Díky výslednému vzhledu svarových spojů a úspěšným zátěžovým zkouškám jsme od zákazník získali novou zakázku, a tak jsme objednali od Valk Welding další tři svařovací roboty.“

Active Wire Process (AWP)

S novými svařovacími roboty jsme si také opatřili technologii Active Wire Process, jedná se o speciální technologii na svařování tenkostěnných materiálů. AWP je kombinací procesu SP-MAG a přesného řízení podávání svařovacího drátu, při němž svařovací drát pulsuje o vysoké frekvenci. Díky AWP je možné svařovat tenkostěnné materiály rychle bez rozstřiku, a také jsou díky této technologii minimalizovány dokončovací práce. Tito svařovací roboti byli zprovozněni na počátku roku 2018 a fungují v celoročním nepřetržitém provozu.

Expanze

Práce, které svařovací roboti zvládají s největší pravděpodobností do budoucna povedou k tomu, že KOVONA-SYSTEMS bude i nadále spolupracovat s Valk Welding na pořízení dalších svařovacích robotů. Podle průzkumu trhu (očekávaný roční růst poptávky o 10 %) si rozšíření výrobkového portfolia bude vyžadovat další investice. Aktuálně se zabýváme vývojem několika nových produktových řad, což bude do budoucna vyžadovat další rozšíření výrobních kapacit a nové technologie,“ vysvětluje produktový manažer Zdeněk Luzar.
www.kovona-system.cz

Svařovací technologie SP-MAG

Svařovací technologie SP-MAGII je obloukové svařování s nízkým rozstřikem, nízkým vstupem tepla, lepší kvalitou svarů, dobrým přemostěním mezery, vylepšenou tekutostí tavné lázně a hezčím vzhledem svarového spoje. Technologie SP-MAG pracuje na vysokofrekvenčním 100 kHz invertovaném zdroji s regulačním cyklem 10 μs. Celé toto řešení snižuje vstup tepla a tím významně snižuje deformaci a rozstřik. Technologie SP-MAG také umožňuje nové funkce pro snížení rozstřiku při zapálení a zhášení oblouku a také přispívá k hezčímu vzhledu.

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.