Logo

Robot przyczynił się do poprawy jakości i niezawodności

W ciągu ostatnich kilku lat producent samochodów ciężarowych TATRA TRUCKS, w czeskim mieście Koprivnice, uczynił duży krok w kierunku poprawy wydajności produkcji obniżając koszty produkcji, poprawiając ja
Dużą rolę w tym przypadku odegrała instalacja zrobotyzowanego stanowiska spa­walniczego, dostarczona przez Valk Welding do produkcji rur kołnierzowych podwozi pojazdów.

Tatra Trucks

Standaryzacja poszczególnych grup i pod­grup produktów dla różnych linii produk­cyjnych, była jednym z najważniejszych posunięć wykonanych celem zwiększenia wydajności, obniżki kosztów i poprawy jakości. Standaryzacja zewnętrznej średnicy rur kołnierzowych była najważniejsza dla modułowej konstrukcji podwozia. Wymaga to wprowadzenia nowych procedur i technologii produkcyjnych, między innymi zrobotyzowanego spawania rur kołnierzo­wych i wykańczania przy użyciu tokarek i frezarek CNC.

Rury kołnierzowe podwozi

Rury kołnierzowe są standaryzowane i ich średnica wynosi 273 mm. ‘’Ważną inno­wacją jest to, że nowe elementy nośne są obecnie spawane od zewnątrz za pomocą robota. Wysokie wymagania dotyczące jakości spoin, a szczególnie rosnący popyt ze strony naszych klientów, zmobilizowały nas do wykonania tego zasadniczego kroku. Nowe rozwiązania dotyczące konstrukcji utorowały drogę do uzyskania efektywnej i modułowej konstrukcji podwozia” wyjaśnia Milan Olšanský z TATRA TRUCKS.

Robot spawalniczy bazujący na ramie typu e

‘’W firmie TATRA TRUCKS zainstalowa­liśmy robota spawalniczego Panasonic TL-1800WG3 bazującego na ramie typu E, z dwoma stacjami roboczymi ustawionymi obok siebie, manipulator Panadice 500 oraz specjalny suport do podtrzymywa­nia rur kołnierzowych podczas spawania. Suport może być przesuwany na całej długości stacji roboczej, a zatem wały centralne mogą być spawane za pomocą robota spawalniczego na długości do 1.800 mm (maksymalna długość spawania na jednej stacji roboczej wynosi 2.500 mm). Stanowisko jest także wyposażone w urządzenie do odciągania dymów oraz jest w całości dopuszczone do użytku zgodnie z certyfikatem CE’’ mówi Richard Mares z firmy Valk Welding CZ.

Wysoka jakość spawania

Konstrukcja rur kołnierzowych jest dosto­sowana do spawania za pomocą robota spawalniczego. Proces spawania został optymalnie dobrany po wielu próbach przy różnych parametrach spawania. Elementy nośne są montowane po umocowaniu w zaciskach i spawane bez wcześniejszego sczepiania aby zapobiec ewentualnym pęknięciom spoin sczepnych. Wysoka jakość spawania jest jednym z powodów wpływających na fakt, że rury kołnierzowe wytrzymują co najmniej 1.000.000 cykli podczas badań wytrzymałościowych, co pozwoliło TATRA TRUCKS na dalszą poprawę niezawodności produkowanych konstrukcji.

Programowanie nie jest konieczne

Valk Welding opracował jeden parame­tryczny program główny, tak aby wszystkie rodzaje rur kołnierzowych mogły być spa­wane za pomocą robota. Rury kołnierzowe, które nie są standardowymi produktami mogą być również spawane bez dodatko­wego programowania. Operator jedynie musi ustawić parametry dla analogicznego elementu, a program główny automatycz­nie generuje program dla robota spawal­niczego.

Tatra phoenix euro 6

TATRA TRUCKS, najstarsza firma produkująca samochody w Europie Środkowej, jest wiodącym czeskim producentem samochodów ciężaro­wych i jest znana z powodu stosowania unikatowych i sprawdzonych konstrukcji podwozi. Konstrukcje te są podstawą do opracowania odnowionego podwozia dla najnowszej linii produktów TATRA Phoenix Euro 6, która została opracowa­na w ścisłej współpracy z DAF i PACCAR. Dzięki unikatowemu połączeniu bardzo mocnego podwozia firmy TATRA, nieza­wodnej i nowoczesnej kabiny firmy DAF oraz podzespołów PACCAR, firma TATRA dostarcza nowoczesne samochody ciężarowe, z których ponad połowa jest sprzedawana za granicę.
www.tatra.trucks.com

Pobierz kompletny Valk Mailing

Powiązane

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.