Logo

Ökad kvalitet och tillförlitlighet hos chassit tack vare användningen av en svetsrobot

Under de senaste åren har lastbilstillverkaren TATRA TRUCKS i den tjeckiska staden Koprivnice tagit stora steg för att förbättra effektiviteten i produktionen, minska produk¬tionskostnaderna, höja kvaliteten och förbättra hållbarheten och ansvaret för sin
Användningen av svetsrobotinstallationen, som Valk Welding levererade för tillverkning av huvudslangar till chassit (så kallade mellanaxlar) spelar en stor roll i detta.

Tatra

Standardisering av enskilda produkt­grupper och undergrupper av olika produktionslinor var en av de viktigaste åtgärderna för att möjliggöra målen för effektivitetsförbättring, kostnadsminskning och kvalitetsökning. Standardiseringen av huvudslangens ytterdiameter var basen för en modulär chassistruktur. Detta förut­sätter införandet av nya förfaranden och produktionsteknologier, bland annat den robotiserade svetsningen av huvudslang­arna, och efterbehandling av CNC-svarv och fräsmaskiner.

Lagerhylsa för chassi

Huvudslangarna är standardiserade till en dimension av 273 mm ø. "En viktig innova­tion är det faktum att de nya lagerstöden nu svetsas på utsidan med roboten. De höga kraven på svetsarnas kvalitet, och i synnerhet de ökande kraven från våra kunder, fick oss att ta detta grundläggande steg. De nya innovativa designlösningarna visade vägen för en effektiv och modulär chassistruktur", förklarar Milan Olšanský från TATRA TRUCKS.

Svetsrobot på e-formad ram

"Hos TATRA TRUCKS, har vi installerat en Panasonic TL-1800WG3 svetsrobot på en E-formad ram (E-3100), med två arbetssta­tioner placerade sida vid sida, en Panadice 500 manipulator och ett speciellt stöd för att stödja huvudslangarna under svetsning­en. Det speciella stödet kan flyttas över hela längden på den E-formade ramen, så att huvudslangarna kan svetsas med ro­boten upp till en längd på 1800 mm (med möjlighet till max 2500 mm). Arbetsplatsen är också utrustad med en rökextraktions anordning, och är helt CE-godkänd, säger Richard Mares från Valk Welding CZ.

Höfkvalitativ svetsning

Huvudslangens konstruktion är anpassad för att passa robotsvetsning. Svetspro­cessen ställs in efter flera test med olika parametrar. Lagerstöden monteras när de är hopklämda och är svetsade utan att vara fastsatta att förhindra deformation. Delvis på grund av den högkvalitativa svetsningen lyckades lagerstöden klara minst 1 000 000 cykler under hållbarhetsprovet, vilket hjälpte TATRA TRUCKS att förbättra belast­ningen ännu mer.

Ingen programmering behövs

Valk Welding utvecklade ett master­parametriskt program med QPT så att alla typer av lagerstöd kan svetsas med roboten. Även lagerstöd som inte passar in i standardproduktsortimentet kan svetsas utan någon programmeringsansträngning. Operatören behöver bara ställa in para­metrarna för motsvarande lagerstöd, och masterprogrammet genererar automatiskt programmet för svetsrobotten.

Tatra phoenix euro 6

TATRA TRUCKS, den äldsta bilfabriken i centrala Europa, är en framträdande tjeckisk tillverkare av tunga lastbilar för civil och annan användning och är känd för sitt unika och beprövade chassikon­cept. Detta koncept är grunden för det förnyade chassit för den senaste TATRA Phoenix Euro 6 produktlinjen, som utvecklades i nära samarbete med DAF och PACCAR. Med den unika kombina­tionen av det mycket starka TATRA-chassit och de pålitliga och moderna DAF-kabinen och PACCAR-komponenter­na, levererar TATRA moderna lastbilar, varav mer än hälften av dem säljs utan­för Tjeckien.
www.tatra.trucks.com

Ladda ner hela Valk Mailing

Liknande

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.