Logo

Serwis i niezawodność są decydujące dla firmy Dörr Kampen

Dla firmy Dörr Kampen BV, producenta myjek szpitalnych ze stali nierdzewnej, stała i wysoka jakość spawania jest niezwykle istotna. Aby to uzyskać, firma kilka lat temu zakupiła zrobotyzowany system spawalniczy od innego integratora na rynku, ale niestety system ten się nie sprawdził. Dlatego też firma zwróciła się do Valk Welding z prośbą o dostawę rozwiązania z niezawodnym systemem śledzenia miejsca ułożenia spoiny i funkcją programowania wirtualnego offline. Współwłaściciel Gerard van Dijk powiedział że „zrobotyzowany system spawalniczy fir-my Valk Welding, umożliwia nam produko-wanie takich elementów, których po prostu nie mogliśmy wytwarzać stosując poprzedni zrobotyzowany system”.

Zrobotyzowany system spawalniczy firmy Valk Welding umożliwia uzyskanie takich efektów spawania naszych produktów, których po prostu nie mogliśmy uzyskać stosując poprzedni zrobotyzowany system”.

Gerard van Dijk

Dörr

Firma Dörr Kampen jest dobrze znanym dostawcą urządzeń do czyszczenia basenów, podgrzewaczy do butelek, urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego, podgrzewaczy szafkowych dla szpitali w Holandii, Belgii i Skandynawii. „Wyróżnia nas wy-soka jakość i elastyczność produkcji, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów, gdyż każdy szpital sto-suje swoje własne procedury w zakresie czystości”, wyjaśnia Gerard van Dijk.

SPAWANIE METODĄ TIG BEZ DRUTU

Prawie wszystkie produkty są spawane metodą TIG bez drutu. Gerard Van Dijk dodaje „Dzięki temu w naszych produktach ze stali nierdzewnej, otrzymujemy pięknie wyglądające spoiny bez ko-nieczności wykonywania operacji wykańczających. Bez niezawodnego systemu śledzenia spoiny nie jest możliwe osiąganie takiego samego wyglądu spoin we wszystkich produktach. Zanim pozbyli-śmy się naszego poprzedniego zrobotyzowanego systemu, chcieliśmy przekonać się, że nowy robot spawalniczy rozwiąże ten problem. System także musiał być dostosowany do spawania metodą MIG prądem pulsacyjnym”.

Faza testów w firmie Valk Welding

Przed zmianą zrobotyzowanego systemu spawalnicze-go, firma Dörr Kampen zdecydowała się na dokładne sprawdzenie całego procesu. Po wykonaniu wszechstronnych testów w firmie Valk Welding, Gerard van Dijk przeanalizował wszystkie aspekty dotyczące zaoferowanych systemów, wydajności rozwiązania i usług świadczonych przez Valk Welding. „Najpierw wykonaliśmy próby na elemencie składającym się z giętej rury w dwóch płaszczyznach, wymagającym spawania metodą MIG. Firma Valk Welding zaprogramowała ten element najpierw offline w programie DTPS, przedsta-wiła również w jaki sposób używa się funkcji wyszuki-wania dotykowego za pomocą drutu spawalniczego, korygując odchyłki kształtu spawanego elementu. Od razu byliśmy pod wrażeniem wiedzy, doświadczenia i energii z jakimi załoga rozwiązywała wszelkie problemy”, kontynuował Gerard van Dijk.

Robot spawalniczy na ramie typu c

Ubiegłego lata firma Valk Welding dostarczyła robota spawalniczego na bazie sztywnej ramy typu C z pozycjonerem o nośności 250 kg. Oprócz elementów o różnych krzywiznach, system mógł również spawać ramy, zbiorniki na wodę i podgrzewacze szafkowe, gdyż mogliśmy zastosować nasz istniejący system mocowania spawanych elementów. Gerard Van Dijk powiedział „Głównym wyzwaniem było zastosowanie funkcji Quick Touch do korekty odchyleń kształtu powierzch-ni produktu spawanego w odniesieniu do programu spawania bazującego na wirtualnym jego modelu 3D, przygotowanego offline. Dzięki specjalnej kalibracji robota spawalniczego z całym systemem, wszystko działało perfekcyjnie”.

Thanks to the perfect integration of the power source into the Panasonic robot control, the operator can tune the welding parameters with the teach pendant during a safe "Arc test" mode.

Produkcja na magazyn

Do swojej produkcji, firma używa 60-70 ton stali nierdzewnej rocznie. Obróbka blach i prace spa-walnicze są prowadzone na miejscu we własnym zakładzie. Systemy sterowania naszych urządzeń i ich oprogramowanie są także opracowane wewnętrznie. Kompletny montaż urządzeń prowadzony jest na oddzielnym wydziale. Produkowanie pojedynczych elementów na zamówienie nie jest opłacalne, dlatego nasza firma wytwarza większość produktów w małych seriach – produkując na magazyn – mając na uwadze dodatkową późniejszą korzyść, że możemy dostarczać produkty naszym klientom w krótkim terminie prosto z magazynu”.

Ruszamy

„Jeśli chodzi o szkolenie to dwóch naszych pracowni-ków zostało przeszkolonych w siedzibie Valk Welding w Alblasserdam, tak żeby mogli obsługiwać robota i pra-cować z oprogramowaniem offline DTPS. Po szkoleniu specjalista ds. programowania z firmy Valk Welding w pół dnia rozwiązał kilka naszych problemów i pomógł nam podczas fazy rozruchu. Piszemy programy spawania kolejnych produktów, więc one także będą mogły być spawane za pomocą robota w niedalekiej przyszłości. Wymaga to wykonania ogromnej pracy przygotowawczej, związanej z przygotowaniem odpowiedniego przyrządu, a także z poprawą jakości składania spawanych elementów, ale oczekujemy, że robot spawal-niczy za kilka miesięcy będzie pracował z pełną wydajnością przez cały tydzień, osiągając swoją wydajność”, podsumowuje Gerard van Dijk.
www.dorrkampen.nl

Pobierz kompletny Valk Mailing

Powiązane

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.