Logo

Díky svařovacím robotům se zvýšila kvalita a spolehlivost šasi

Kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS udělala velký krok směrem ke zlepšení efektivity výroby, snížení nákladů, zvýšení kvality a zlepšení odolnosti a spolehlivosti svých vozů.
Valk Welding dodal firmě Tatra svařovacího robota, aby se podílel na výrobě páteřní trubky rámu, zde svařovací robot sehrál klíčovou roli.

Tatra Trucks

Standardizace jednotlivých skupin a podskupin různých výrobků byla jedním z klíčových opatření, které byly nezbytné pro to, aby se dosáhlo zlepšení efektivity, snížení nákladů a zvýšení kvality. Standar­dizace vnějšího průměru páteřní trubky byl základ pro konstrukci modulárního šasi. To se nemohlo obejít bez použití nových postupů, využití nových technologií, jednou z nichž byla taktéž robotizace svařování páteřní trubky a následné dopracování na CNC obráběcích strojích.

Páteřní trubka podvozkového rámu

Páteřní trubky jsou standardizované na průměr 273 mm. Důležitou inovací je zde fakt, že v novém konceptu svařuje páteřní trubky zvenčí robot. K tomuto zásadnímu kroku jsme se rozhodli ze dvou důvodů, jednak jsme potřebovali, aby svary byly skutečně kvalitní a také kvůli zvyšujícím se požadavkům našich zákazníků. Nový ino­vativní návrh řešení nám umožnil přejít na efektivní modulární konstrukci podvozku“ vysvětlil Milan Olšanský z Tatra Trucks.

Svařovací robot na e rámu

„Do Tatra Trucks jsme dodali svařovacího robota Panasonic TL-1800WG3 na E rámu se dvěma pracovními stanicemi vedle sebe, manipulátor Panadice 500 a speciální pod­pěru, která měla podepřít páteřní trubku při svařování. Speciální protiložisko na pojezdu je možné přesunout po celé délce stanice , takže páteřní trubku můžeme svařit v délce až 1800 mm (maximální délka prac. stanice je pak 2500 mm). Celá stanice je taktéž vybavena odsávacím zařízením a zcela vyhovuje požadavkům CE,“ říká Richard Mareš z Valk Weldingu CZ.

Vysoká kvalita svarů

Design páteřních trubek je navržen a uzpůsoben tak, aby vyhovoval zpracování svařování robotem. Svařovací proces začíná až poté co se dokončí série několika testů různých zejména rozměrových parametrů. Páteřní trubka se pak upíná do speciálního přípravku, tak aby se nemuselo bodově svařovat a zamezilo se tím případným trhlinám. I díky této technologii, pak trubky bez problémů projdou zátěžovým testem v trvání min. 1 000 000 cyklů, což samozřej­mě pomohlo zvýšit spolehlivost vozů Tatra ještě více.

Nic se nemusí programovat

Ve Valk Weldingu vytvořili jeden universál­ní program, takže všechny typy trubek nyní může svařovat robot. Dokonce i typy, které nejsou ve standardní produktové řadě je možné svařovat robotem a nic se nemu­sí přeprogramovat. Operátoři jen vloží parametry, které odpovídají dané trubce a program svařovacího robota je automatic­ky vygenerován.

Tatra phoenix euro 6

Tatra Trucks je jedním z nejstarších auto­mobilových závodů ve Střední Evropě, je významným českým výrobcem velkých nákladních vozů jak pro komerční využi­tí, tak i pro jiné a jsou známé právě svým unikátním konceptem podvozku. Tento koncept je základem i u nové produkto­vé řady Tatra Phoenix Euro 6, která byla vyvinuta ve spolupráci s firmami DAF a PACCAR. Díky jedinečnému spojení výborného šasi od Tatry, moderní kabiny od DAFu a součástek od firmy PACCAR, Tatra získala velice moderní vůz, který se velice dobře prodává i do zahraničí. Více než polovina výroby míří na zahraniční trhy. 15
www.tatra.trucks.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.