Logo

Frames voor rupsonderstellen op de lasrobot

Sterke groeiambities en de wens van een hogere laskwaliteit waren voor VTS Track Solutions, producent van rupsmobiele oplossingen, aanleiding om de stap naar lasrobotisering te zetten. Met een lasrobot aan een XYZ constructie die twee opspanstations bedient, heeft het bedrijf nu een forse professionaliserings- en efficiencyslag op lasgebied gemaakt. “Omdat de lasrobot je dwingt het product design zoveel mogelijk robotvriendelijk te maken, hebben we daarom in het voortraject de maatvoering zodanig aangepast dat openingen, radiussen, hoeken etc. binnen de toleranties vallen die robot kan verwerken,” vertelt Lesley Laenen, die als IWT-er en lasprogrammeur, de lastechnische aspecten binnen het bedrijf coördineert en verantwoordelijk is voor de lasautomatisering.

VTS Track Solutions

VTS Track Solutions is gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en onderhoud van rupsmobiele oplossingen voor OEM bedrijven én eindklanten. Het bedrijf is 11 jaar geleden gestart als productiebedrijf binnen de Verhoeven Group en maakt op dit moment een professionaliseringsfase door. Operations manager Joep Schoenmakers: “We zien nog voldoende marktpotentie om de productieaantallen van 300 rupsonderstellen naar 400 stuks op jaarbasis uit te bouwen.” Het bedrijf wil deze ambities realiseren door ondermeer de productie-output met inzet van lasrobots te verhogen en heeft daarvoor dit jaar haar eerste lasrobotinstallatie in gebruik genomen.

Samenstellen en lassen is de core business

Lesley Laenen: “Samenstellen en lassen voeren de boventoon in de productie, waar we de centerframes en sledes voor de rupsonderstellen maken. We hebben 6 medewerkers die samenstellen en lassen en 1 fulltime lasser, aangevuld met 2 uitzendkrachten. Om de groei te kunnen bewerkstelligen willen we geen extra lassers aannemen, maar alleen samenstellers. De voorman en 1 samensteller worden opgeleid tot operators.”

Werken volgens kwaliteitsnorm

“We bouwen conform de machinerichtlijnen. Al onze samenstellers/lassers zijn NEN-EN-ISO 9606-1 gekwalificeerd. Op de lasafdeling zullen we steeds meer volgens de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 3834-2 gaan werken en ons hier mogelijk in de toekomst voor gaan certificeren. De NEN-EN-ISO 5817 is een norm waar de kwaliteitsniveaus (B,C,D) voor lasonvolkomenheden zoals overdikte vermeld staan. Steeds meer klanten eisen deze visuele controle en zelf willen we ook minimaal aan het gemiddelde niveau (C) uit de norm voldoen,” licht Lesley Laenen toe.

Stap naar robotlassen

Een gebrek aan vaklassers is voor VTS mede de aanzet geweest om de stap naar lasrobotisering te zetten. Lesley Laenen: “Maar dat is maar één aspect. Met een lasrobot hebben we de laskwaliteit perfect in de hand. Bovendien legt de lasrobot een ononderbroken lasnaad over de volle 360º van het centerframe. Iets wat handmatig niet lukt. Uiteraard speelt het feit dat de cyclustijden bij de robot een factor 2,5 lager liggen, mede een beslissende rol bij de investering.”

“De lasrobot dwingt je kritisch naar het voortraject te kijken”

Lesley Laenen

Voortraject aangepast

VTS heeft ondervonden dat de nauwkeurigheid van het aangeleverde zet- en snijwerk binnen de toleranties moeten vallen die voor de robot acceptabel zijn, waardoor de samensteller zo min mogelijk hoeft voor te lassen. Lesley Laenen: “Omdat we nog veel lasnaadvormen als v-naden en buitenhoeklassen gebruiken kunnen in het gerobotiseerde proces problemen ontstaan. In tegenstelling tot het handmatige lasproces, waar de lasser over de hele lasnaad controle heeft over zijn smeltbad en continue zijn voortloopsnelheid, lasbeweging en eventueel andere parameters kan corrigeren, kan de robot dat niet. We hebben daarom in het voortraject de maatvoering zodanig aangepast dat openingen, radiussen, hoeken etc. binnen de toleranties vallen die de robot kan verwerken.”

Lasprogramma’s één op één op de robot

De lasrobotinstallatie, die Valk Welding bij VTS heeft geïnstalleerd, bestaat uit 2 opspanstations waarlangs een Panasonic TM-2000 WGIII lasrobot aan een XYZ constructie over een baan beweegt. Lesley Laenen: “Ons doel is om het lasprogramma voor de frames en sledes zonder correcties op de lasrobot over te kunnen zetten. Voorwaarde daarvoor is dat de lasrobot de lasnaad wel exact moet kunnen blijven volgen. Het offline programma DTPS van Valk Welding met bijbehorende software maakt dat mogelijk. Alleen lasparameters worden bij nieuwe producten nog aan de robot bijgesteld. Omdat de praktijk (de online wereld) niet altijd overeen komt met de virtuele wereld (offline in DTPS), wordt Touch Sense (Quick Touch) gebruikt om met de draad of gascup afwijkingen in het product te meten (XYZ-richting) en waar nodig in het programma te corrigeren. Tijdens het lasproces zorgt de Arc Sense software er voor dat de lasrobot de lasnaad real-time blijft volgen.” Arc Sense is een systeem dat met pendelbewegingen de lasstroom in het smeltbad meet en iedere afwijking direct in de besturing corrigeert.

Thick Plate welding software

Een zeer efficiënte software module die optioneel voor DTPS beschikbaar is, is de Thick Plate welding software van Panasonic. Thick Plate technologie speelt een rol in lasrobotapplicaties waar dikke, zware plaatdelen worden toegepast en waar dus grote lashoogtes gevraagd worden. Dit zijn lassen in meerderde lagen startend van een a8 in 3 lagen en meer. Het handmatig programmeren van meerdere lagen zorgt voor een veelvoud aan teaching points en is daardoor bijzonder tijdrovend. Bij de toepassing van de Thick Plate software wordt alleen de eerste laag beschreven, waarna de software automatisch alle lagen opbouwt. “Inzet van Thick Plate software maakt daarom de gehele programmering een stuk sneller en eenvoudiger,” besluit Lesley Laenen.

Overgestapt op Valk Welding lasdraad

Om alle risico’s uit te sluiten die negatief van invloed kunnen zijn op de laskwaliteit levert Valk Welding in alle gevallen een compleet concept met eigen ontwikkelde componenten, zoals slangenpakket, robottoorts, afschakeling, kalibratie en draadtransportsysteem. Ook de kwaliteit van de lasdraad speelt daarin een rol. Op basis van positieve testresultaten met Valk Welding lasdraad, heeft VTS besloten ook op de handlasafdeling Valk Welding SG3 lasdraad in te zetten. Lesley Laenen: “De afwikkeling is beter en de spatvorming is minder dan wat we gewend waren, zodat we minder storing en nabewerking hebben.” www.vtstracksolutions.com

Download hier de volledige Valk Melding

Gerelateerd

Contact

Wij denken graag met u mee in het vinden van oplossingen voor uw vraagstukken rondom (las)automatisering, lasdraden en consumables. Wij zoeken de verbinding en zijn liever een partner dan een leverancier.