Logo

Rámy pro pásové podvozky svařuje robot

VTS Track Solutions měli vysoké ambice pro další růst a také toužili po lepší kvalitě svařovacích prací, a tak se pro své pásové podvozky rozhodli podstoupit svařovací automatizaci. Se svařovacím robotem na XYZ konstrukci, který obsluhuje dvě pracovní stanice, podstoupila společnost významnou profesionalizaci a také zlepšení efektivity co se týče svařování. „Protože svařovací robot vás přinutí upravit vaše výrobky tak, aby byly maximálně robot friendly jak to jen jde, museli jsme v první fázi upravit všechny vstupní otvory, rádiusy, rohy atd. tak, aby vše splňovalo tolerance, které robot zvládne,“ říká Lesley Laenen, který pracuje jako IWT, programátor svařovacích robotů a dále koordinuje svařovací práce ve společnosti a je odpovědný za automatizaci svařování.

VTS Track Solutions

VTS Track Solutions se specializuje na vývoj, výrobu a údržbu pásových podvozků pro OEM dodavatele, ale také i pro koncové zákazníky. Před jedenácti lety tato společnost vznikla v rámci skupiny Verhoeven Group, v té době se jednalo o zcela výrobní společnost, nyní prochází profesionalizací. Výrobní ředitel Joep Schoenmakers říká: „Vidíme dostatečný potenciál na trhu, a tak můžeme růst z 300 na 400 pásových podvozků ročně.“ A proto se rozhodli ve VTS dát do provozu svého prvního svařovacího robota.

Montáž a svařování jsou jádrem naší práce

Lesley Laenen: „Montáž a svařování jsou v naší výrobě hlavní náplní naší práce. Vyrábíme středové rámy a pásová kolečka pro pásové podvozky. Máme 6 zaměstnanců na montáž a jednoho svářeče na plný úvazek a dále dva na výpomoc. Pro náš další růst nechceme přijímat dalšího svářeče, ale pouze montážní pracovníky. Mistr a jeden z montérů se nyní školí na operátory.“

Práce podle standardů kvality

„Stavíme v souladu se strojními směrnicemi. Všichni naši montéři a svářeči jsou certifikováni směrnicí NEN-EN-ISO 9606-1. Ve svařovně budeme stále více pracovat v souladu se směrnicí kvality NEN-EN-ISO 3834-2 a do budoucna bychom rádi získali certifikaci na tuto směrnici. Ve směrnici kvality NEN-EN-ISO 5817 jsou obsaženy standardy kvality (B, C, D) pro nedostatky ve svařování jako jsou na příklad nadměrná tloušťka. Stále více zákazníků požaduje tuto vizuální kontrolu a my sami bychom se rádi dostali v průměru alespoň na úroveň (C),“ vysvětlil Lesley Laenen.

Přechod na svařování robotem

Jeden z důvodů, proč chtěli ve VTS přejít na svařování roboty, byl nedostatek profesionálních svářečů. Lesley Laenen: „Ale to je jen jedno hledisko. U svařovacího robota mám i výbornou kontrolu nad kvalitou jeho práce. A co víc, robot zvládne udělat nepřerušený svar na celém 360° středu rámu. Toto manuálně jednoduše nejde. Samozřejmě že u robota je také jeden cyklus 2,5krát kratší, což také hrálo rozhodnou roli při zvažování této investice.

„Kvůli robota je třeba se pořádně podívat jaké jsou přípravné práce“

Lesley Laenen

Vstupní úpravy

Ve VTS zjistili, že přesnost všech dodávaných ohýbaných a řezaných kusů musí splňovat tolerance, které robot zvládne, a tak montér nemusí svařovat tolik předem.
Lesley Laenen: „Vzhledem k tomu, že stále využíváme mnoho různých tvarů svarů, jako je např. V svar nebo svar na vnějším rohu, mohou u robotů vyvstat určité problémy. Oproti tomu u manuálního svařování, kde svářeč má naprostou kontrolu nad tavnou lázní na celém svarovém spoji a může kdykoliv upravovat rychlost, pohyby a některé další možné parametry, u robota toto není možné. A proto jsme upravili v přípravných fázích všechny rozměry jako například vstupní otvory, rádiusy a úhly tak, aby splňovaly tolerance, se kterými robot umí pracovat.“

Přesné programy pro svařovacího robota

Svařovací robot, kterého do firmy VTS dodal Valk Welding se skládal ze dvou pracovních stanic a robota Panasonic TM-1900WGHIII na XYZ konstrukci, která se pohybuje na pojezdu. Lesley Laenen: „Našim cílem bylo to, abychom byli schopni přenést svařovací program pro rámy a pojezdové kladky do svařovacího robota a nemuseli provádět žádné korekce. To vyžaduje, že svařovací robot musí být schopen sledovat svar zcela přesně. Off-line programovací software od Valk Welding DTPS doplněný o software (Arc sensor a Quick Touch) to umožňuje. Pouze svařovací parametry pro nové výrobky se upravují přímo u robota. Bohužel realita (v online světě) se občas ne zcela shoduje s virtuálním světem (off-line v DTPS), proto používáme dotekové vyhledávání (Quick Touch), abychom změřili odchylky koncem svařovacího drátu nebo tryskou svařovacího hořáku a je-li to nutné provést úpravy v programu. Během svařování software Arc Sensor zajistí v reálném čase, že svařovací robot udrží požadovaný střed svaru. Arc Sensor je systém který během svařování měří v jednotlivých úvratích kývavého pohybu elektrické parametry oblouku a na základě tohoto pak případně modifikuje dráhu hořáku.

Svařovací software thick plate

Thick plate software je doplňkový modul pro roboty Panasonic, který umožňuje zjednodušené programování vícevrstvých svarů. Při standardním programování by musela být každá vrstva naprogramována zvlášť. Toto by bylo velmi časově náročné a výsledné programy by byly velmi nepřehledné. Thick Plate software umožňuje vícevrstvé svary definovat pomocí dráhy první vrstvy, všechny další jsou pak automaticky generovány na základě této první vrstvy.“ Značné urychlení zjednodušení programování je pak pro tyto aplikace velkou výhodou použití tohoto software.“ uzavírá Lesley Laenen.

Přecházíme na svařovací drát od Valk Welding

Aby Valk Welding maximálně snížil jakákoliv rizika, která by mohla negativně ovlivnit kvalitu výsledného svařování, firma vždy nabízí komplexní řešení. Valk Welding nabízí své vlastní svařovací kabelové svazky, robotický svařovací hořák, pneumatický shock sensor, kalibrační systémy a systémy pro podávání svařovacího drátu. Kvalita svařovacího drátu hraje klíčovou roli. Na základě velice dobrých výsledků testování svařovacích drátů od Valk Welding se firma VTS rozhodla přejít v ruční svařovně na svařovací drát SG3. Lesley Laenen: „Celé podávání je jednodušší a také rozstřik je nižší než u drátů na které jsme byli zvyklí a díky tomu máme méně vad a následného zpracování.“ www.vtstracksolutions.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.