Logo

Bollegraaf: “Valk Welding lasrobots maken het verschil"

Als wereldspeler op het gebied van afvalverwerkingssystemen maakt Bollegraaf Recycling Solutions op dit moment een sterke groei door. Met de bouw van turn-key total solutions loopt het bedrijf voorop in deze sector en meldt het wereldwijd een marktaandeel van meer dan 50% te hebben. Om die voorsprongpositie te behouden en verder uit te bouwen werkt het bedrijf voortdurend aan de ontwikkelingen van nieuwe oplossingen en blijft het investeren in procesoptimalisatie. Investering
in actuele productietechnologieën zoals lasrobotisering spelen daarin een belangrijke rol om efficiënt en concurrerend te kunnen produceren. “De lasrobot kan daarin het verschil maken,” aldus CEO Edmund Tenfelde.

Bollegraaf Recycling Solutions

De afvalverwerkingssystemen van Bollegraaf worden wereldwijd ingezet voor recycling van afval tot herbruikbare
grondstoffen. Daarvoor bouwt Bollegraaf zowel de hardware zoals sorteersystemen, transportsystemen en balenpersen als ook de software om het totale recyclingproces op afstand te kunnen monitoren en te kunnen managen.

Focus op total solutions

Tot een aantal jaren terug lag de focus op de bouw van machines, met de balenpers als boegbeeld. TenFelde: “Met onze knowhow en meer dan 56 jaar ervaring in deze industrie zijn we in staat om totaal oplossingen te leveren, inclusief systemen voor procesmonitoring. We hebben de focus daarom ook meer verlegd naar total solutions waarmee we bij onze klanten verticaal kunnen integreren en meer voor ze kunnen betekenen,” legt Edmund Tenfelde uit. “Een deel van de markt wil zich manifesteren als grondstofleverancier in plaats van afvalverwerker. Wij kunnen daar de systemen voor leveren.”

Al 10 jaar efficiencyvoordeel door robotisering

Bollegraaf zet inmiddels al 10 jaar robots in voor de las- en buigproductie. Valk Welding leverde een groot systeem waarop de complete frames voor de balenpersen van Bollegraaf worden gelast. Subonderdelen worden daarnaast op een lasrobot op een E-frame gelast. “De lasrobots maken het mogelijk om kostenefficiënt te produceren. Vooral door de sterke reductie van de totale lastijd van de complete frames. Maar ook het feit dan de laskwaliteit hoog en constant is, speelt een cruciale rol in de kwaliteit van onze producten die als degelijk bekend staan,” benadrukt Edmund Tenfelde.

Groei vraagt om capaciteitsverhoging

Door meer te investeren in mensen en opleidingen, standaardisatie en re-design van subgroepen wil het bedrijf de efficiency op het gebied van lasrobotisering verder verbeteren. “We willen er alles uithalen”, zegt CEO Edmund Tenfelde. “Wanneer we de groei willen realiseren en concurrentievoorsprong willen behouden zal de bezetting op de lasrobots verder toenemen. Dat betekent dat we extra medewerkers moeten opleiden om zowel de robotinstallaties te kunnen bedienen als kunnen programmeren. Daarvoor maken we dankbaar gebruik van het trainingsmogelijkheden die Valk Welding in haar Technical Centre in Alblasserdam verzorgt.”

Sorteerrobot

De afvalverwerkingssystemen van Bollegraaf maken het mogelijk om plastic, papier, karton en blik, mits niet vervuild door GFT, te sorteren en tot balen herbruikbaar materiaal te verwerken. “Wereldwijd wordt nog veel handmatig gesorteerd. Om zowel de veiligheid als leef- en werkomstandigheden te kunnen verbeteren ontwikkelden we een sorteerrobot. Inmiddels is deze operationeel. Met behulp van vision systems worden diverse materialen op moleculair niveau uitgenomen of uitgeschoten. Daarmee wordt de no-people plant stukje bij beetje werkelijkheid en leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie,” besluit Edmund Tenfelde.
www.bollegraaf.com

Download de volledige Valk Melding

Gerelateerd

Contact

Wij denken graag met u mee in het vinden van oplossingen voor uw vraagstukken rondom (las)automatisering, lasdraden en consumables. Wij zoeken de verbinding en zijn liever een partner dan een leverancier.