Logo

Ramy podwozia gąsienicowego spawane przez robota

Chęć podniesienia jakości spawania, skłoniły VTS Track Solutions, producenta pojazdów na podwoziu gąsienicowym, do wykonania kroku w kierunku robotyzacji spawania. Dzięki robotowi spawalniczemu bazującemu na konstrukcji XYZ, który obsługuje dwa stanowiska robocze, firma podniosła wydajność w dziedzinie spawania. „Robot spawalniczy zmusza nas do projektowania produktów w sposób tak przyjazny dla robota jak to jest możliwe. Dostosowaliśmy wymiary elementów spawanych już w fazie wstępnej, więc otwory, promienie, narożniki mają takie tolerancje, jakie są dopuszczalne dla robota”, mówi Lesley Laenen, który jako IWT i programista robota spawalniczego, koordynuje techniczne aspekty dotyczące spawania w firmie i jest odpowiedzialny za automatyzację spawania.

VTS Track Solutions

Firma VTS Track Solutions specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu pojazdów na podwoziu gąsienicowym dla dostawców OEM (producentów sprzętu oryginalnego) i odbiorców końcowych. Firma 11 lat temu rozpoczęła działalność jako zakład produkcyjny należący do grupy Verhoeven Group. Szef produkcji Joep Schoenmakers: „Widzimy znaczny potencjał rynku do zwiększenia produkcji pojazdów na podwoziu gąsienicowym z 300 do 400 jednostek rocznie”. Dlatego firma VTS uruchomiła swoją pierwszą instalację robota spawalniczego.

Montaż i spawanie to podstawa

Lesley Laenen: „Montaż i spawanie to podstawa w produkcji, gdzie wykonujemy centralne ramy i podwozia gąsienicowe. Mamy 6 pracowników, którzy montują i spawają oraz 1 pełnoetatowego spawacza oraz 2 pracowników tymczasowych. Aby osiągnąć wzrost planujemy zatrudnienie montażystów, a nie dodatkowych spawaczy. Mistrz i jeden montażysta są w trakcie szkolenia w zawodzie operatora”.

Praca zgodnie z normami jakościowymi

„Montujemy zgodnie z dokumentacją techniczną. Wszyscy nasi montażyści/spawacze mają kwalifikacje zgodnie z NEN-EN-ISO 9606-1. Na wydziale spawania będziemy coraz ściślej pracować według normy jakościowej NEN-EN-ISO 3834-2 i prawdopodobnie w przyszłości uzyskamy certyfikat w tym zakresie. W normie NEN-EN-ISO 5817 określono poziomy jakości niezgodności spawalniczych (B, C, D) i coraz więcej klientów wymaga kontroli wizualnej na poziomie C lub wyższej”, wyjaśnia Lesley Laenen.

Celem jest spawanie zrobotyzowane

Brak profesjonalnych spawaczy w firmie VTS jest jedną z przyczyn wykonania kroku w kierunku robotyzacji spawania. Lesley Laenen mówi: „Jest to jednak tylko jeden aspekt. Stosując robota spawalniczego mamy doskonałą kontrolę nad jakością spawania. Poza tym, robot spawalniczy wykonuje spoinę ciągłą na obwodzie pełnych 360° centralnej ramy. Jest to coś, co nie może być wykonane ręcznie. Oczywiście fakt, że czasy cykli robota są 2,5 razy szybsze, gra decydującą rolę podczas podejmowania decyzji o inwestycji”

“Robot spawalniczy zmusza do krytycznego spojrzenia na fazę przygotowawczą”

Lesley Laenen

Dopasowany etap przygotowawczy

Firma VTS uznała, że dokładność dostarczonych giętych i ciętych elementów musi spełniać tolerancje akceptowalne przez robota, więc monter musi składać i sczepiać wstępnie elementy z właściwą dokładnością. Lesley Laenen: „Ponieważ nadal mamy wiele rodzajów wielkości spoin i ich kształtów jak np. spoina na V i spawanie zewnętrznych naroży, wiemy, że mogą pojawić się problemy podczas procesu zrobotyzowanego. W przeciwieństwie do procesu spawania ręcznego, gdzie spawacz ma kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym całej spoiny i może stale korygować szybkość spawania, dodatkowe ruchy zakosu i inne parametry, czego robot w standardowej opcji kontrolować nie może. Dlatego w procesie przygotowawczym dopasowaliśmy wymiary w taki sposób, że otwory, promienie, kąty itp. mają takie tolerancje, które są odpowiednie dla robota”.

Unikatowe programy spawania dla robota

Instalacja robota, którą firma Valk Welding zainstalowała w VTS, składa się z dwóch stanowisk roboczych, wzdłuż których po torze przesuwa się robot Panasonic TM-2000 WGIII na konstrukcji XYZ. Lesley Laenen: „Naszym celem jest przeniesienie bez poprawek programu spawania ram i prowadnic do robota spawalniczego. Warunkiem jest tu zdolność robota do dokładnego podążania za spoiną. Program offline DTPS dostarczony przez firmę Valk Welding wraz z dodatkowym systemem Arc Sensor i Quick Touch na to pozwala. Nastawiane są wyłącznie parametry spawania nowych produktów. Ponieważ świat rzeczywisty (on-line) nie zawsze odpowiada światu wirtualnemu (offline w DTPS), musimy użyć funkcji pomocniczych typu Touch Sense (Quick Touch) do mierzenia odchyłek produktu za pomocą drutu spawalniczego lub dyszy gazowej (w kierunku XYZ) i tam, gdzie to jest konieczne program zostaje przez tą funkcję skorygowany. Podczas spawania funkcja Arc Sensor gwarantuje, że robot spawalniczy będzie podążał za osią spoiny, nawet gdy element będzie się odkształcał pod wpływem ciepła spawania. Arc Sensor jest to system, który mierzy różnicę natężenia prądu podczas spawania za pomocą ruchu wahadłowego i koryguje wszelkie odchylenia w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie do spawania grubych blach

Niezwykle efektywny moduł oprogramowania Thick Plate jest opcjonalnie dostępny jako element programu DTPS, dostarczanego przez firmę Panasonic. Technologia Thick Plate ma zastosowanie w aplikacjach robota spawalniczego, gdzie spawane są grube blachy i ciężkie elementy spoinami wielowarstwowymi. Ręczne programowanie wielu warstw spoiny prowadzi do uzyskania wielu punktów programu i jest dlatego bardzo czasochłonne. Stosując oprogramowanie Thick Plate definiowana jest wyłącznie pierwsza warstwa, a następnie program automatycznie buduje wszystkie kolejne warstwy. „Dzięki Thick Plate programowanie jest dużo łatwiejsze i szybsze”, podsumowuje Lesley Laenen.

Zmiana na drut spawalniczy Valk Welding

Aby wykluczyć wszystkie zagrożenia, które mogą wpływać negatywnie na jakość spawania, firma Valk Welding zawsze dostarcza kompleksowe rozwiązanie wraz z komponentami zaprojektowanymi przez siebie, takimi jak: palniki robota, zespoły przewodów, pneumatyczne złącze antykolizyjne, specjalny system kalibracji i systemy ułatwiające podawanie drutu na dalekie odległości. Jakość drutu spawalniczego ma ogromne znaczenie. W oparciu o pozytywne testy drutu spawalniczego dostarczanego przez Valk Welding, firma VTS zdecydowała się na stosowanie drutu SG3, dostarczanego przez Valk Welding, również do spawania ręcznego. Lesley Laenen: „Stosując ten drut skończyły się nam problemy z podawaniem drutu, a także z dużym rozpryskiem, a co za tym idzie mamy mniej pracy przy obróbce końcowej pospawanego elementu”.
www.vtstracksolutions.com

Pobierz kompletny Valk Mailing

Powiązane

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.