Logo

Se systémem MIS 2.0 budete mít kompletní kontrolu nad prací Vašich robotů

Firmy, které využívají svařovací roboty uvítají větší kontrolu nad jejich fungováním. A to jak možnost sledovat vývoj celého procesu v čase tak možnost sledovat údržbu a další výkonostní parametry těchto zařízení. Tato data jsou zcela nezbytná, aby se mohl celý proces sledován a bylo možné ještě více zlepšit celý výkon a efektivitu. Zároveň to umožní zaznamenat celý proces a kvalitu svaru každého kusu. Druhá generace Management Information System (MIS 2.0) od Valk Welding byla vyvinuta právě proto, aby poskytovala tato data a jejich interpretaci.

MIS 2.0

Proč i nadále vyvíjíme MIS

Hlavním důvodem, proč ve Valk Welding i nadále vyvíjíme náš Management Information System 2.0 je fakt, že se potýkáme s čím dál větším zájmem ze strany našich zákazníků o tento systém, protože mnoho firem dnes využívá několik svařovacích robotů. Tito klienti potřebují více informací o výstupním výkonu jejich výroby.

 • Kdy a jak dlouho je robot bez práce
 • Jaký je důvod že robot nepracuje
 • Jaký je přesně pracovní cyklus robota
 • Souhlasí délka skutečného cyklu s plánovanou délkou
 • Jak zaznamenat data ze svařovacího procesu

Tento výčet reprezentuje, jaké informace a data potřebují pracovníci řízení výroby.

Pokud si mohou obstarat tato data o svařovacích procesech získají tím nástroje, jak vylepšit spolehlivost svých výrobků případně prokázat parametry výroby konkrétního výrobku.

Data ze serveru v reálném čase.

Všechna data jsou ukládána v reálném čase přímo na centrální server, díky tomu je možné zaznamenat a uchovat časové údaje, svařovací parametry a postup konkrétního kusu celým procesem. MIS 2.0 převádí tato data do grafů a tabulek. Vzhledem k tomu, že klienti Valk Welding mají různé požadavky na tyto data, Valk Welding vyvinul systém, který je založený na doplňcích (widgets), které umožní každému klientovi sestavit si obrazovku s jednotlivými doplňky podle svých představ, mohou se tak zaměřit přesně na ty grafy a tabulky, které potřebují a zároveň si mohou nastavit sdílení a sdílet jednotlivá data v rámci firmy s těmi zaměstnanci, se kterými potřebují.

Monitoring

obrazovka s kompletním přehledem za den, týden, měsíc anebo za rok pro všechny systémy, počet hodin, pracovní cykly, počet provedených programů, spotřeba svařovacího drátu atd.

Analýza robota

 • kompletní a přesný přehled klíčových výkonnostních ukazatelů pro každého jednotlivého robota.
 • detailní přehled za každou periodu.
 • Denní přehled zapsaných dat, včetně všech chyb.
 • Možnost detailní analýzy.
 • Trasování výrobku.

Ze serveru je možné stáhnout veškerá data o produktu za určitou dobu

 • Tato data je možné využít pro kontrolu kvality každého kusu, než se posune na další část výrobního procesu.
 • Zápis dat se vytváří pro každý jednotlivý výrobek.
  Zápis obsahuje data o svařovacím procesu, tato data jsou seřazena v chronologickém pořadí.

Service management

MIS 2.0 bude také poskytovat informace, které jsou nezbytné pro řádnou preventivní údržbu a tím zajistí, že kritické součásti se mohou vyměnit včas. Např. zatížení motorů jednotlivých os, což ukáže, která osa potřebuje údržbu. Tato analýza je v databázi a sestavuje se na požadovaných obrazovkách.

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.