Logo

Komplet indsigt i og kontrol over dine svejserobotsystemer med MIS 2.0

Virksomheder, der bruger flere svejserobotter, søger mere indsigt i og kontrol over ydeevne, procesforløbet, vedligeholdelses- og svejsedata. Disse data kræves for at kunne finjustere processen til tiden og for at øge effektiviteten, men også for at registrere svejsekvaliteten for hvert produkt. Valk Welding’s 2. generations Management Information System (MIS 2.0) blev udviklet til dette formål og leverer denne løsning.

MIS 2.0

Den vigtigste grund til, at Valk Welding fortsatte med at udvikle sit Management Information System til version 2.0, er den stærke stigning i antallet af kunder med flere svejserobotter. Disse kunder har skabt et øget behov for mere information om produktionsydelse.

 • Hvornår og hvor længe er en robot inaktiv?
 • Hvad er grunden til, at den er inaktiv?
 • Hvad er robotens nøjagtige driftscyklus?
 • Stemmer cyklustider med tidsundersøgelsen?
 • Hvordan indsamles og registreres svejsedata?

Alt dette repræsenterer information, der bruges af produktionsledelse til kontrol og styring.
Evnen til at indsamle og registrere alle svejsedata giver en løsning, når det kommer til produktansvar.

Data i realtid fra serveren

Overvågning, dataanalyse, sporbarhed og datalogning er alle mulige, fordi data overføres fra robotcontrolleren til den centrale server i realtid. MIS 2.0 visualiserer denne information i form af grafer og tabeller. Da kundekravene er meget forskellige, udviklede Valk Welding et system baseret på widgets, der gør det muligt for kunderne at oprette deres egne betjeningspaneler, specielt fokuseret på hvad de har brug for at dele og med hvem, inden for deres organisation.

Overvågning

Et betjeningspanel med et komplet overblik over daglige, ugentlige, månedlige eller årlige totaler for alle systemer med timeantal for: driftscyklus, svejsetimer, antal behandlede programmer, svejsetrådforbrug osv...

Robotanalyse

 • En komplet og aktuel oversigt over de vigtigste ydeevneindikatorer for hvert individuelt svejserobotsystem.
 • En detaljeret oversigt pr. periode.
 • Daglig indsigt i logdataene, inklusive alle fejl.
 • Detaljerede analysemuligheder.

Produktsporbarhed

Alle data fra serveren kan hentes på produktniveau over en bestemt periode.

 • Disse data kan bruges til at kontrollere produktkvaliteten, før de går videre til det næste trin i produktionsprocessen.
 • Der registreres en datalog for hvert produkt.
  Dataloggen indeholder en række svejsedata i kronologisk rækkefølge.

Servicestyring

MIS 2.0 vil være i stand til at give oplysninger til fordel for forebyggende vedligeholdelse for at sikre, at kritiske dele udskiftes til tiden. For eksempel mængden af tryk på hver robotakse for at vise, hvilken akse der kræver forebyggende vedligeholdelse. Denne information er tilgængelig i databasen, udviklet på de krævede betjeningspaneler.

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.