Logo

Pełna kontrola nad spawaniem przez zastosowanie zrobotyzowanych systemów z MIS 2.0

Firmy korzystające z robotów spawalniczych poszukują narzędzia do zbierania informacji i kontroli nad wydajnością, przebiegiem procesu, konserwacją i danymi dotyczącymi spawania. Dane te są niezbędne, aby móc dostosować proces do wymagań i zwiększać wydajność, a także rejestrować jakość spawania dla każdego produktu. W tym celu opracowano drugą generację systemu zarządzania informacjami Valk Welding (Management Information System - MIS 2.0), który realizuje te zadania.

MIS 2.0

Najważniejszym powodem, dla którego firma Valk Welding kontynuowała rozwój swojego systemu MIS 2.0 jest silny wzrost liczby klientów posiadających wiele robotów spawalniczych. Klienci ci stworzyli zwiększone zapotrzebowanie na zbieranie informacji o wydajności produkcji.

 • Kiedy i na jak długo robot jest wyłączony z produkcji?
 • Jaki jest powód jego wyłączenia z produkcji?
 • Jaki jest dokładny cykl pracy robota?
 • Czy czasy cyklu odpowiadają założeniom wstępnym?
 • Jak gromadzić i zapisywać dane dotyczące spawania?

Zbieramy informacje, które są wykorzystywane przez kierownictwo produkcji do kontroli i zarządzania.
Możliwość gromadzenia i rejestrowania wszystkich danych dotyczących spawania, stanowi rozwiązanie w zakresie odpowiedzialności za produkt.

Dane z serwera w czasie rzeczywistym

Monitorowanie, analiza danych, śledzenie i rejestracja danych są możliwe, ponieważ dane są przekazywane z kontrolera robota na centralny serwer w czasie rzeczywistym. MIS 2.0 wizualizuje te informacje w formie wykresów i tabel. Ponieważ wymagania klientów znacznie się różnią, firma Valk Welding opracowała system oparty na widgetach, który umożliwia klientom tworzenie własnego pulpitu, z możliwością jego personalizacji odnośnie rodzaju wyświetlanych danych zgodnie z wymaganiami klienta.

Monitoring

Pulpit z pełnym przeglądem informacji dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub rocznych dla wszystkich zrobotyzowanych systemów z liczbą godzin pracy: cykl pracy, godziny spawania, liczba wykonanych programów, zużycie drutu spawalniczego, itp...

Analiza pracy robota

 • Kompletny i aktualny przegląd kluczowych wskaźników wydajności dla każdego zrobotyzowanego systemu spawalniczego.
 • Szczegółowy przegląd dla poszczególnych okresów.
 • Codzienny wgląd w dane, w tym wykaz wszystkich błędów.
 • Szczegółowe opcje analizy.

Identyfikowalność produktu.

Wszystkie dane z serwera mogą być pobierane na poziomie produktu w określonym czasie.

 • Dane te mogą być wykorzystane do sprawdzenia jakości produktu zanim przejdzie on do następnego etapu procesu produkcyjnego.
 • Dla każdego produktu rejestrowany jest dziennik danych.
  Dziennik danych zawiera szereg danych dotyczących spawania w porządku chronologicznym.

Zarządzanie serwisem

MIS 2.0 będzie w stanie dostarczać informacje na potrzeby przeglądów konserwacyjnych dla działu utrzymania ruchu, aby zapewnić terminową wymianę krytycznych części. Na przykład, może sprawdzać wielkość obciążenia każdej osi robota, aby pokazać, która oś wymaga przeglądu konserwacyjnego. Informacje te są dostępne w bazie danych, którą możemy wyświetlać na pulpicie zgodnie z wymaganiami klienta.

Pobierz kompletny Valk Mailing

Powiązane

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.