Logo

Roboty pomáhají připravit kvalitní péči

Ve Vitré společnost MMO navrhuje, vyrábí a prodává zdravotnická lůžka. Před deseti lety si společnost vybrala společnost Valk Welding jako partnera pro dvě robotické svařovací buňky, které jsou nezbytné výrobu trubkových rámů.

MMO Medical

Na samém východním okraji francouzské Bretaně již více než 70 let MMO vyrábí zdravotní postele a nábytek pro nemocnice, kliniky a další zdravotnická nebo zdravotně-sociální zařízení jako jsou domovy pro seniory nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Asi 20% celkové produkce pak míří do zahraničí.
„Koncentrujeme se na vše co zamíří do pacientova pokoje. Jde zejména o postele, noční stolky a židle. Výrobní portfolio je rozděleno do tří rodin pokoj pro krátkodobý pobyt, pokoj pro dlouhodobý pobyt a psychiatrický pokoj.“ Vysvětluje Jean- Luc Gendrot, výrobní ředitel MMO.

V rámci skupiny ALIAN INDUSTRIE skupina Breton SME (75 zaměstnanců) sjednocuje 13 modelů lůžek, z nichž některá, složitější jsou vybaveny elektrickými zvedacími mechanismy, které umožňují speciální funkce zdravotnického lůžka. Každé lůžko navíc obsahuje několik doplňků (kolejnice, prodloužení, opěradla, podpěry atd.), které mají zajistit maximální pohodlí pacienta.
Rámy postele jsou vyrobeny z trubkové kovové konstrukce, která drží různé laminované panely (HPL) o tloušťce 6 mm až 12 mm.
S průměrnou hmotností 180 kg je tato robustní konstrukce tvořena přibližně deseti základními částmi, ke kterým jsou poté dodány volitelné doplňky v závislosti na požadované konfiguraci.
Polotovary ocelových trubek o tloušťce stěny od 1,25 do 2 mm se připravují na laserovém řezacím centru Adige a jejich tvarování na numericky řízeném ohýbacím stroji BLM. Před průchodem lakovací kabinou se různé kovové prvky svařují buď ručně na jedné ze čtyř pracovních stanic, nebo na jedné ze dvou sousedních robotizovaných svařovacích buněk.

„Naše výrobky si navrhujeme sami. Jsou řezány, opracovávány, svařovány, lakovány a poté montovány tak, aby vznikly 100% francouzské zdravotnické postele. Od ledna do září 2020 jsme vyrobili asi 70 tun svařovaných konstrukcí, z nichž většina byla vyrobena pomocí našich dvou robotických buněk Valk Welding.
K prvnímu robotu z roku 2009 se loni v létě přidal druhý efektivnější, který zvýšil naši kapacitu o 25% s bonusem vynikající kvality svařování. Naše svary (v klasickém MIG) jsou skutečně nejen dokonale hladké, ale také zcela bez rozstřiku a již před lakováním nevyžadují další dokončovací práce, “pokračuje Jean-Luc Gendrot.

"Naše výrobky si navrhujeme sami. Jsou řezány, opracovávány, svařovány, lakovány a poté montovány tak, aby vznikly 100% francouzské zdravotnické postele."

Jeden partner pro celé naše robotické svařování

Tato naše nejnovější akvizice zahrnuje robot Panasonic TL-1800WG vybavený technologií Super Active Wire Process (SAWP), proces hořáku se zabudovaným servomotorem, který kombinuje kvalitu svařování a snížení nákladů. Díky novému softwaru generuje SAWP velmi stabilní oblouk prakticky bez rozstřiku bez ohledu na orientaci hořáku.
Stejně jako u prvního robota je i druhý instalován v rámci systému typu E-rám, který spojuje dvě pracovní stanice oddělené navzájem pevným oplocením. Speciální konstrukce E-rámu značně usnadňuje transport, instalaci a případné přemístění.

Robot pak pracuje střídavě v jednotlivých pracovních stanicích také díky své externí ose, která pohání lineární pojezd robota podél těchto stanic. Tento princip umožňuje, aby byl výrobek svařen v jedné stanici, zatímco operátor v tomto čase vyloží hotové výrobky/založí polotovary pro zpracování v protilehlé stanici. Vše se děje v čase cyklu, který trvá sedm až osm minut.

U obou robotů v MMO se v současné době používá 22 výměnných svařovacích přípravků vyrobených přímo v MMO. V závislosti na výrobních požadavcích jsou tyto přípravky instalovány na polohovadlo s horizontální rotační osou. Velikost upnutého dílce/přípravku na tomto polohovadle je limitována těmito rozměry: maximální délka 2 500 mm a maximální protočný průměr 1 200 mm. Tyto rozměry jsou shodné pro všechny robotické pracovní stanice v MMO. Polohovadla jsou řízena stejným řídícím systémem jako robot a mohou být s pohyby robota plně synchronizována.

U druhého robota je pro MMO velmi důležité použití stávajících programů, které díky předprogramovaným makrům v rámci software pro offline programování DTPS mohou být snadno znovu použity.

Stejný software (běžící na PC) umožňuje programování bez přerušení výroby, a navíc je možné ve fázi návrhu provést důkladné analýzy dostupnosti svaru a dalších aspektů robotického svařování.

Naše výroba je bezpečná v tom, že se společností Valk Welding máme jediný kontakt pro veškeré naše robotizované svařování, včetně školení obsluhy, až po dodávku svařovacího drátu vysoké kvality dodávaného v sudech po 250 kg
www.mmomedical.fr

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.