Logo

Bollegraaf: “Svařovací roboti od Valk Welding, to je jiná písnička”

Bollegraaf Recycling Solutions je jedním z největších hráčů na poli zpracování odpadů. Bollegraaf se nyní velice významně rozrůstá. S tím jak se rozvíjejí řešení na klíč se tato společnost stala jedním z největších hráčů a aktuálně se může pochlubit 50 % celosvětového trhu v tomto sektoru. Aby si společnost udržela své postavení a dále ho rozšiřovala, neustále pracují na vývoji nových řešení a investují do optimalizace procesů. Investice do nejmodernějších výrobních technologií jako jsou například svařovací automatizace, hraje velice důležitou roli, pokud společnost chce vyrábět efektivně a konkurence schopně. “Svařovací robot, to je úplně jiná písnička” podle jednatele Edmunda Tenfelde.

Bollegraaf Recycling Solutions

Recyklovací systémy firmy Bollegraaf se využívají po celém světě, odpady se zpracovávají na využitelné surové materiály.
Bollegraaf vyrábí stroje a zařízení jako je například třídící linky, dopravní zařízení, lisy a také samozřejmě software, který řídí a monitoruje všechny procesy na dálku.

Zaměřujeme se na komplexní řešení

Ještě před čtyřmi lety jsme se zaměřovali hlavně na výrobu strojů a zařízení a za klíčové jsme považovali lisy. Tenfelde: “ Díky našemu know-how a padesáti šesti letům zkušeností v tomto oboru jsme schopni dodat našim zákazníkům komplexní řešení včetně systémů pro monitorování celého procesu. A proto jsme se museli zaměřit právě na naše komplexní řešení, což nám ve výsledku umožnilo, že jsme mohli našim zákazníkům nabídnout vertikální integraci a tím můžeme pro naše zákazníky udělat více,” vysvětlil Edmund Tenfelde. “Část těchto hráčů na trhu, se chtějí prosadit jako dodavatelé surových materiálů než jen jako obyčejní zpracovatelé odpadů. Nyní jim to můžeme nabídnout.”

Více než 10 let máme díky automatizaci obrovskou výhodu

Bollegraaf využívá roboty ke svařování a ohýbání již více než deset let. Valk Welding dodal do Bollegraafu rozsáhlý systém na němž se svařují celé rámy jejich lisů. Dílčí součásti svařuje robot na robotickém systému E-rám. “Díky robotům je naše výroba nákladově efektivní. Za to vděčíme hlavně tomu, že díky automatizaci jsme výrazně snížili čas, který jsme potřebovali na svaření kompletních rámů. Ale i fakt, že i kvalita svařovacích prací taktéž sehrála důležitou roli v celkové
kvalitě našich výrobků, které jsou považovány za robustní,“ zdůrazňuje Tenfelde.

Růst si vyžadoval navýšení kapacit

Když jsme museli investovat do zaměstnanců a školení, standardizace a předělání dílčích součástí, tak se společnost rozhodla investovat i do vylepšení efektivity, pokud se bavíme o svařovací automatizaci. „Chceme z toho vymáčknout
co půjde říká jednatel Edmund Tenfelde. „Pokud chceme dosáhnout dalšího růstu a také si chceme udržet výhodu konkurence schopnosti je nezbytné se zaměřit na využití svařovací automatizace ještě více. To znamená, že budeme
muset proškolit ještě další zaměstnance, aby mohli obsluhovat a také programovat svařovací roboty. Jsme velice rádi, že na tyto účely můžeme využít školící středisko Valk Weldingu v Alblasserdamu.“

Třídící robot

Recyklační zařízení firmy Bollegraaf dokáží vytřídit plasty, papír, vlnitou lepenku a také konzervy pokud neobsahují žádné organické složky. Tyto materiály se zpracují na balíky surového materiálu. „Celosvětově se třídí zpravidla manuálně. Abychom zlepšili jak bezpečnost, tak i pracovní a životní podmínky, vyvinuli jsme třídícího robota. Nyní je již v provozu. Za pomoci sledovacích zařízení, několik různých materiálů je odstraněno, nebo odfouknuto na molekulární úrovni. To znamená, že závody zcela bez lidské obsluhy se pomalu stávají realitou a jsme rádi, že přispíváme ke zlepšení oběhové ekonomiky,“ uzavírá Edmund Tenfelde. www.bollegraaf.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.