Logo

Kverneland DK optymalizuje użycie robotów spawalniczych

Duński oddział grupy Kverneland (producent maszyn rolniczych) używa robotów spawalniczych Valk Welding już od 15 lat. W tym okresie zwiększono liczbę instalacji robotów spawalniczych i poczyniono wiele starań w celu zwiększenia wydajności produkcji spawalniczej. Zaowocowało to poprawą organizacji pracy i zwiększeniem wydajności pracy z 40% do 70%.

"Aby móc zwiększyć wydajność, będziemy musieli nie tylko zautomatyzować, ale także dalej optymalizować przepływ produkcji" - wyjaśnia Ezgi Karadas, specjalista Kaizen i inżynier produkcji odpowiedzialny za inwestycje w urządzenia produkcyjne.

Kverneland

Krytyczne spojrzenie na czas programowania

Programowanie offline zdecydowanie oszczędza dużo czasu. Ezgi Karadas: "Krytycznie patrzymy również na czas programowania, a zwłaszcza na łatwość tworzenia programów spawalniczych. Z tego względu że DTPS został opracowany specjalnie dla procesu spawania, uważamy go za bardzo przyjazny dla użytkownika i mniej skomplikowany niż inne systemy".

Wyszukiwanie spoin wymaga czasu

"W sumie 25% czasu potrzebujemy na wyszukiwanie miejsca ułożenia spoin. Jeżeli będziemy pewni, że przygotowany element do spawania mieści się w zadanych tolerancjach, można ograniczyć procedurę wyszukiwania tylko do pierwszej sztuki w partii. Aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, rozważamy zastosowanie systemu kamer laserowych Arc-Eye. System ten koryguje trajektorię robota spawalniczego w czasie rzeczywistym, tak że zawsze podąża on dokładnie za spoiną".

Skrócenie czasu przezbrojenia

"Ponadto, Kverneland krytycznie patrzy na czasy przezbrajania. Mocując zespoły w przyrządzie spawalniczym poza zrobotyzowanym stanowiskiem i umieszczając je jako kompletną ramę w manipulatorze z systemem szybkiego mocowania, można skrócić czas przezbrojenia o około 20 minut. Wciąż szukamy odpowiednich systemów, które pozwolą nam usprawnić produkcję".

Monitorowanie wydajności pracy

"Aby można było zmierzyć efekt wszystkich działań, możemy monitorować wydajność i cykl pracy robotów spawalniczych. Po wszystkich działaniach udało nam się zwiększyć wskaźnik wydajności do 70%. Dzięki temu osiągnęliśmy już w dużej mierze nasz cel, ponieważ 30% przestojów jest dla nas akceptowalne", mówi Ezgi Karadas.
www.kvernelandgroup.com

Pobierz kompletny Valk Mailing

POWIĄZANE

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.