Logo

Rozsáhlá inovace svařovací linky pro výrobu větších sklápěcích návěsů ve Wieltonu

Wielton je polský výrobce přívěsů a návěsů. Za posledních 15 let zvýšili svoji výrobu šestinásobně, a to i díky tomu, že využívají svařovací roboty. Během těchto patnácti let valk welding dodal firmě wielton 18 svařovacích robotů. Poslední dodávka znamenal významnou inovaci dvou velkých robotických systémů (původně dodaných v roce 2005) pro svařování bočnic, podlahy a celého sklápěcího návěsu, a to v souladu s nejnovějšími technologiemi. Mariusz skupinski, vedoucí oddělení robo¬tického svařování ve wieltonu nám prozradil, jak technologie firmy valk welding přispěla k realizaci jejich plánů a také následné expanzi.

Wielton

15 let úspěšné spolupráce mezi společnostmi wielton a valk welding

až do roku 2004 ve wieltonu vyráběli dva až tři tisíce přívěsů/návěsů ročně, a to zcela vez jakékoliv robotizace. vzhledem k rostoucí poptávce po přívěsech/návěsech chtěli ve wieltonu zdvojnásobit výrobu a k dosažení tohoto cíle chtěli využít i sva¬řovací roboty. pro tento projekt, analýzu, návrh konceptů a vytvoření nabídky bylo osloveno několik evropských dodavatelů. vlastník wieltonu (v té době) pan krzysztof tylkowski si vybral valk welding a již v té době, tedy v roce 2006, po realizaci první¬ho projektu pronesl: „valk welding již od samého počátku věřil a důvěřoval v úspěch celé této investice a nezalekl se spolupráce s námi.“

Předchůdce

Valk welding dodal prvního svařovacího robota v roce 2004. V následujícím období bylo dodáno dalších 16 robotů a několik licencí na off-line programovací software dpts. Tito svařovací roboti pracovali na svařování různých dílů, od malých podskupin až po kompletní rámy podvoz¬ků. Výjimečný je i 45 m dlouhý svařovací robotický systém, který valk welding dodal v roce 2005, tento stroj svařoval celé ploché podsestavy, následoval xyz systém, kde se na speciálním přípravku a desetitu¬novém manipulátoru svařovaly celá tělesa sklápěcích návěsů. Celou tuto „sestavu“ nazýváme linka w5.
Mariusz skupinski: „díky tomuto systému a konceptu byla v té době firma wielton o kus napřed a realizovala velký nárůst kapacity.

Významné rozšíření v celé evropě

Skupina wielton se za několik posledních let ve wielunu významně rozšířila. Nad rámec toho se skupina rozšířila v evropě také díky několika akvizicím na evropském trhu. Francouzský výrobce přívěsů fruehauf, německý langendorf, italský výrobce přívěsů viberty a cardi a poslední akvizice britský lawrence david. Díky této expanzi bylo zcela nezbytné v roce 2017 dále zdvojnásobit kapacitu linky w5.

Vylepšení linky w5

Stávající linka w5 se skládala z jednotky svařovacího robotického systému o celkové pracovní délce 45 m. Na této instalaci se svařovaly bočnice a podlahové konstrukce na sedmnáctimetrové instalaci xyz se pak svařovaly celá tělesa sklápěcích návěsů. Po důkladném hodnocení, které zabralo několik měsíců bylo rozhodnuto, že stávající 45 m dlouhá instalace se rozdělí a prodlouží na dvě identické instalace o délce 27 m, a jedna z těchto instalací se osadí dvěma novými svařovacími roboty. V plánu bylo taktéž vylepšení 17 m dlouhé instalace pro svařování kompletních sklápěcích návěsů.

Srovnání dodavatelů

Dodavatel pro vylepšení/rozšíření byl hlavně vybrán na základě zkušeností v minulosti. Mariusz skupinski: „na základě vyhodnocení možností, které nabízela konkurence, jsme po srovnání technologií opět vybrali řešení od valk weldingu. Díky akvizicím společností, které se zabývaly výrobou přívěsů, jsme měli jedinečnou příležitost srovnat si jednotlivá řešení. Po velice dlouhém vyhodnocovacím procesu, kdy jsme hodnotili jednotlivé metody a praktické zkušenosti s různými instalacemi od jiných dodavatelů jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci s valk weldingem. A již od samého počátku jsme si byli jisti, že projekt těchto rozměrů bude s valk weldin¬gem nakonec velice úspěšný.“ celý upgrade byl realizován v první polovině roku 2018.

Sledování svarového švu u hliníkových dílů

„po zrealizování upgradu si jsme jisti, že jsme na správné cestě ke splnění našeho cíle. Naším cílem je zdvojnásobení kapacity na lince w5 s tím, že zachováme zastavěnou plochu celé linky. Nyní (únor 2019) je to již osm měsíců co jsme dokončili upgrade. Kvůli logistickým problémům jsme stále nedotáhli výrobu na dvojnásobek, ale jsme tomu čím dál tím blíž. Předpokládáme, že v průběhu roku 2019 se nám již podaří splnit náš cíl. Jedním z nejstěžejnějších faktů, díky nimž se nám daří zdvojnásobení výrobní kapacity, je právě využití svařovacích robotů valk welding a to i díky technologii arc-eye pro sledování svarového švu. Díky této technologii se mám podařilo téměř odstranit všechny problémy spojené s přesností přípravy, kterým jsme čelili hlavně u hliníkových výrobků. Také se mám podařilo díky off-line programovacímu softwaru dtps velice rychle uvést novou linku do provozu,“ říká mariusz skupinski.
Jakub vavrečka, který je odpovědný za veškeré aktivity v regionu střední a východní evropy dodal: „jsme hrdi, že se valk welding mohl podílet na úspěchu wieltonu. Je mi ctí říci, že jsme vyrostli společně. Současný objem výroby celé skupiny wielton je aktuálně 18 000 výrobků ročně, což znamená, že za posledních 15 let se objem výroby zvětšil pěti až šestinásobně. Valk welding dodal svá řešení taktéž do francouzské společnosti fruehauf, která je součástí skupiny wielton.

Vzdělávání firmou wielton na místní průmyslové škole:

V roce 2014 se wielton rozhodl otevřít speci¬ální třídu na místní průmyslové škole. Wielton podpořil celou třídu a hlavním cílem bylo vzdělávat mladé lidi v aktivitách, kterými se wielton zabývá. Valk welding toto taktéž pod¬pořil a dodal kompletního svařovacího robota k výukovým účelům.

www.wielton.com.pl

Jsme hrdi, že se Valk Welding mohl podílet na úspěchu Wieltonu. Je mi ctí říci, že jsme vyrostli společně.

Jakub Vavrečka, který je odpovědný za veškeré aktivity v regionu střední a východní Evropy dodal

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.