Logo

Wielton wprowadza duże zmiany na linii do spawania wywrotek

Wielton, polski producent przyczep i naczep samochodów ciężarowych, zwiększył swoją produkcję sześciokrotnie w ostatnich piętnastu latach, częściowo dzięki zastosowaniu zrobotyzowanych systemów spawal¬niczych. Od początku współpracy z Wieltonem, firma Valk Welding dostarczyła 18 zrobotyzowanych systemów spawalniczych. Najnowsza dostawa polegała na modernizacji instalacji (zainstalowanych w roku 2005) do spawania ścian bocznych, podłóg i kompletnych wywrotek. Mariusz Skupiński, kierownik działu programowania robotów w Wieltonie, mówi jak technologia zaproponowana przez Valk Welding w zakresie zrobotyzowanego spawania przyczyniła się do realizacji ich ambitnych planów rozwojowych.

Wielton

15 lat udanej współpracy miedzy firmami wielton i valk welding

Bez zastosowania robotyzacji, do roku 2004, Wielton produkował 2.000 do 3.000 przyczep i naczep rocznie. Ze względu na rosnący popyt na naczepy, firma Wielton chciała podwoić produkcję w owym czasie, częściowo dzięki zastosowaniu robotów spawalniczych. Aby zrealizować ten projekt, przeprowadzono z kilkoma europejskimi dostawcami cały proces przedstawiania analiz, pomysłów i ofert. Właściciel Wieltonu (w tamtym czasie), Pan Krzysztof Tylkowski, wybrał firmę Valk Welding i stwierdził w roku 2006, po pierwszej realizacji projektu, że „firma Valk Welding wierzyła w sukces tych inwestycji od początku i nie cofnęła się przed współpracą z nami”.

Prekursorzy

W roku 2004, firma Valk Welding dostarczyła do Wieltonu pierwszy system robota spawalniczego. Następnie zainstalowano 16 kolejnych zrobotyzowanych systemów oraz dostarczono wiele licencji do wirtualnego programowania robotów offline w programie DTPS. Instalacja robota spawalniczego jest używana do spawania wszystkich możliwych elementów, od małych podzespołów do kompletnych ram podwozia. Najbardziej imponująca jest instalacja o długości 45 metrów, którą firma Valk Welding dostarczyła w 2005 roku, i za pomocą której można spawać wszystkie podzespoły płaskie nadwozia wywrotek na systemie XYZ, gdzie całe nadwozia wywrotek są umieszczane w specjalnych przyrządach montażowych 10-tonowego manipulatora i spawane. Cały ten „układ” jest nazywany linią W5.
Mariusz Skupiński: „Dzięki temu rozwiązaniu Wielton zrobił ogromny krok do przodu w tamtym czasie, gdyż znacznie zwiększył zdolności produkcyjne”.

Silna ekspansja w europie

Wielton znacznie się rozrósł w ostatnich latach na terenie lokalnej fabryki w Wieluniu. Co więcej, grupa Wielton rozszerzyła również swoją działalność w Europie, gdyż przejęła wiele spółek na rynku europej¬skim, między innymi francuskiego producenta przyczep Fruehauf, niemieckiego Langendorf, włoskich producentów przyczep Viberti i Cardi, a ostatnio angielską spółkę Lawrence David. Szybka ekspansja spowodowała konieczność podwojenia zdolności produkcyjnej linii W5, na którą zdecydowano się w roku 2017.

Modernizacja linii w5

Istniejąca linia W5 składała się z instalacji robota spawalniczego o długości 45 metrów do spawania ścian bocznych i podłóg oraz z systemu XYZ o długości 17 m do spawania kompletnych nadwozi wywrotek. Po dokładnych badaniach prowadzonych przez kilka miesięcy zdecydowano, że system 45 metrowy zostanie podzielony i przedłużony poprzez zainstalowanie dwóch identycznych instalacji o długości 27 m, oraz że jedna z nich zostanie wyposażona w dwa nowe roboty spawalnicze. Modernizacja instalacji o długości 17 m do spawania całych nadwozi wywrotek była również planowana.

Porównanie dostawców

Dostawca został wybrany na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Mariusz Skupiński: „Bazując na ocenie możliwości konkurentów, w porównaniu do oferowanej przez Valk Welding technologii, wybraliśmy znowu rozwiązanie oferowane przez Valk Welding. Przejęcie innych spółek produkujących przyczepy, gdzie zainstalowane były inne rozwiązania, dało nam możliwość porównania. Po długim okresie ewaluacji różnych metod i praktycznych doświadczeń z instalacjami od innych dostawców, zdecydowaliśmy kontynuować współpracę z Valk Welding. Od początku byliśmy przekonani, że dzięki współpracy z firmą Valk Welding projekt o takich rozmiarach zakończy się sukcesem”. Modernizację zakonczono w pierwszej połowie roku 2018.

Śledzenie spoiny podczas spawania elementów z aluminium

„Dzięki modernizacji jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji naszego celu. Celem jest podwojenie zdolności produkcyjnych linii W5. Dzisiaj (luty 2019) jesteśmy około 8 miesięcy po modernizacji instalacji. Ze względu na zagadnienia logistyczne, nie jesteśmy jeszcze w stanie osiągnąć podwojenia produkcji, ale jesteśmy coraz bliżej. Oczekuje się, że cel zostanie osiągnięty w roku 2019. Jednym z najważniejszych czynników pozwalających na podwojenie zdolności produkcyjnych jest zastosowanie laserowej kamery skanującej Arc-Eye firmy Valk Welding do śledzenia spoiny. Dzięki temu znacznie wyeliminowano problemy z dokładnością i jakością spawania, szczególnie w przypadku elementów z aluminium. Nasze doświadczenia z programowaniem offline DTPS również pozwoliły na uruchomienie zmodernizowanej linii w krótszym czasie” kontynuuje Mariusz Skupiński.
Jakub Vavrecka, odpowiedzialny w Valk Welding za działania na rynku Europy Centralnej i Wschodniej: „firma Valk Welding jest dumna z tego, że przyczyniła się do sukcesu Wieltonu. Mam zaszczyt powiedzieć, że rozwijaliśmy się wspólnie. Obecnie produkcja grupy Wielton wynosi już 15.000 produktów rocznie, co oznacza, że wzrosła pięć do sześciu razy w ciągu ostatnich 15 lat. W ostatnim czasie firma Valk Welding dostarczyła także systemy robotów spawalniczych do francuskiej spółki Fruehauf, która obecnie w całości należy do grupy Wielton’’.

Wielton szkoli swoich przyszłych pracowników w miejscowej szkole technicznej:

W roku 2014, firma Wielton zdecydowała się na otwarcie specjalnej klasy w lokalnym technikum. Klasa była wspierana przez Wielton, a celem było kształcenie młodych uczniów na potrzeby przyszłego pracodawcy. Firma Valk Welding wsparła ten projekt przez dostarczenie kompletnej instalacji zrobotyzowanego systemu spawalniczego do celów edukacyjnych.
www.wielton.com.pl

firma Valk Welding jest dumna z tego, że przyczyniła się do sukcesu Wieltonu. Mam zaszczyt powiedzieć, że rozwijaliśmy się wspólnie.

Jakub Vavrecka, odpowiedzialny w Valk Welding za działania na rynku Europy Centralnej i Wschodniej

Pobierz kompletny Valk Mailing

Powiązane

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.