Logo

Na poprvé správně

Tam kde se prodává velké množství čepovaného piva jsou velké nádoby dobrou alternativou ke klasickým sudům. Duotank je globálním hráčem, ve svém závodu ve Waalre v Brandtu (NL) vyrábějí každoročně více než 1500 nádob-tanků na pivo, tyto nádoby mají různé velikosti a objemy. Firma již nějakou dobu využívá svařovací roboty, mimo jiné svařují víka a dna těchto nádob. Manager interních projektů a poprodejního servisu Mark Cox nám vysvětlil, jak se jejich výroba proměnila.

Duotank

Duotank svařuje tanky na pivo bez chyb, díky laserové kameře Arc-Eye

Duotank vyrábí nádoby na pivo z nerezi a mědi o různých objemech 250, 500 nebo 1000 litrů. Nádoby mají dvojitou stěnu, v níž je zabudováno chlazení. Tyto dvojstěnné nádoby se skládají z víka, dna a obalu. Obal se skružuje přímo ve firmě na požadovaný poloměr, víko a dno dodává třetí strana a ty se pak na obal navaří. Vnitřní a vnější nádoby se svařují na obou stranách najednou, využívají k tomu semi-automatického TIG svařování.

Omezení při sledování pouze jedné hrany

Víko a dno jsou výlisky a nikdy nejsou nařezány se 100 % přesností. To znamená, že při svařování se musíme vypořádat s měnící se trajektorií a hrozí zde riziko, že mezi obalem a víkem budou mezery. Vzhledem k tomu, že pouze jedna hrana spoje se následně kontroluje elektronicky, je spojení mezi oběma stranami dosti rizikový faktor. „Operátoři museli sledovat s maximální pečlivostí vyhledávání svarového švu na monitoru. Z tohoto důvodu vyhledávání svarového švu na semu-atomatice není přesně to co bychom očekávali,“ vysvětlil Mark Cox.

Řešení se systémem sledování svarové spáry

A tak se začali v Duotank poohlížet po jiném systému, který by měl vyhledávání svarového švu řešené přes kameru a tím by se celá operace dala sledovat v reálném čase, systém by byl uživatelsky přívětivý a nevyžadoval by příliš náročné a komplikované nastavování. Následně jsme provedli průzkum trhu a objevili tři potenciální dodavatele, u nichž jsme provedli testy. Mark Cox pokračuje: „Z výsledků, kterých jsme dosáhli s Valk Welding a jejich systémem vyhledávání svarového švu Arc-Eye jsme měli velice dobrý pocit. Jejich systém je oproti ostatním systémům dostupným na trhu o mnoho dále. Díky tomu jsme si byli jisti, že toto je přesně to, co zajistí úspěch celého projektu.“

Sledování svarové spáry v reálném čase Arc-Eye

Systém vyhledávání svarového švu Arc-Eye spočívá v softwaru a laserovém senzoru v kameře, která rotuje a je nainstalovaná před svařovacím hořákem. Toto řešení laserové kamery je jediným systémem, který umí sledovat svarovou spáru v reálném čase, a je zcela bez vedlejších efektů jako jsou například odlesky na nerezi, hliníku nebo mědi. Scanovaní svarového spoje při vysoké frekvenci umožňuje eliminaci odchylek při provádění svaru. Laserový senzor Arc-Eye je díky velmi přesnému měření zajišťuje výborné polohování svařovacího hořáku v rámci konkrétní situace a tak i vysokou kvalitu svaru jako celku.

Takže je lepší mít pomalejší proces a dobrou kvalitu než naopak.

Mark Cox

Další fází je vnitřní nádoba

Vnější nádobu nyní svařujeme se svařovacím robotem Panasonic TL-1800WGIII, celkově takto vyrobíme 60 nádob týdně. Takto vysokou produkci dosahujeme i proto, že svařovací robot je osazen na H-rámu se dvěma pracovními stanicemi, což umožňuje, že robot není mimo provoz i když se zrovna střídají výrobky. Nyní máme výrobu vnějších nádob úspěšně zcela automatizovanou díky novému svařovacímu robotovi. Právě provádíme první testy svařování vnitřních nádob.

Na poprvé správně

Rychlost, jakou se nádrž během svařování otáčí je zcela zásadní. „S původními semi-automatickými roboty jsme svařovali při vysokém proudu a rychlosti. S novým svařovacím robotem svařujeme s proudem o 20% nižším a rychlost je asi poloviční. Tyto faktory rapidně snižují riziko výskytu chyb, takže je lepší mít pomalejší proces a dosáhnout bezchybné kvality na jedno zpracování než naopak a muset většinu výrobků opravovat. Díky novému systému a novému svařovacímu robotu jsou naše výrobky hned na první pokus v pořádku a není zapotřebí provádět jakékoliv následné dokončovací a úpravné práce,“ uzavřel Mark Cox.

Zajištění správné přípravy polotovarů

Mark Cox komentuje: „Automatizované svařovací procesy si žádají přesnou přípravu. Dna i víka nádob musí mít zcela stejnou výšku. A navíc bodové svary musí být co nejmenší jak to jen jde. Vnější nádoby z nerezivějící oceli se svařují metodou TIG bez přídavného drátu. Je rovněž nezbytné zajistit pravidelnou výměnu svařovací wolframové elektrody včas.“

www.duotank.nl

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.