Logo

Valk svetstråd efterfrågas!

Medan ekonomierna i Europa håller på att återhämta sig från Covid-19 ser vi en betydande ökning av efterfrågan på våra svetstrådar. Hittills har våra volymer av svetstråd ökat med 50 % till ett rekord på över 750 ton per månad. Till ökningen av volymerna bidrar nya kunder som har anslutit sig och befintliga kunder som har en betydligt högre efterfrågan.

Efterfrågan på svetstråd växer i takt med att den globala stålkonsumtionen ökar betydligt. Efterfrågan är nästan större än stålverkens produktionskapacitet. Lagarna om utbud och efterfrågan säger att i denna miljö bör priserna stiga och tillgången minska, vilket är precis vad som för närvarande sker. Valk Welding visar sin styrka i denna miljö! Tack vare The Strong Connection med våra leverantörer och kunder kan vi hålla en balans i våra servicenivåer även om tillgången ibland kan vara knapp.

Vår tillväxt i volymerna av svetstråd ses i alla kundtyper och trådkvaliteter. Med över 750 ton varje månad flyttar vi mycket stora volymer: Detta motsvarar 34 fulla lastade lastbilar som anländer varje månad och en mängd av dessa som lämnar våra lager! Allt detta måste bokas, schemaläggas, avlastas, lagras, lastas och administreras.

Det är uppenbart att detta kräver betydande insatser och improvisation av vårt logistikteam. Dessutom: samarbetet mellan våra olika enheter är sådant att vi tillsammans har kunnat möta alla de utmaningar som kommit vår väg.

Hittills har vi kunnat planera våra leveranser till våra kunder så att det inte blir några avbrott i produktionen, vilket inte var någon enkel uppgift.

Det ovan nämnda är utmärkta exempel på "The Strong Connection"!

När vi blickar framåt förväntar vi oss en fortsatt stark utveckling inom svetstråd under andra halvåret 2021. Vi kommer att ytterligare expandera trådförsäljningen i de geografiska områden som vi betjänar med robotar samtidigt som vi fortsätter att stärka och stödja varandra som vi gjorde under första halvåret i år!

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.