Logo

Svařovací drát Valk je žádaným sortimentem!

Zatímco se ekonomiky v Evropě zotavují z problémů způsobených Covid-19, zaznamenáváme výrazný nárůst poptávky po našich svařovacích drátech. Od začátku roku vzrostly objemy prodejů našich svařovacích drátů o 50 % na rekordních více než 750 tun měsíčně. Za nárůstem objemů stojí jak noví zákazníci, tak stávající zákazníci s výrazně vyšší poptávkou.

Poptávka po svařovacím drátu roste s podstatně vyšší úrovní celosvětové spotřeby oceli. Tato poptávka téměř převyšuje výrobní kapacitu oceláren. Zákony "nabídky a poptávky" říkají, že v tomto prostředí by měly ceny růst a dostupnost klesat, což se v současné době přesně děje. Valk Welding v tomto prostředí ukazuje svou sílu! Díky pevnému spojení (The Strong Connection) s našimi dodavateli a zákazníky jsme schopni udržet spolehlivost našich dodávek, i když nabídka může být někdy omezená.

Náš růst objemu svařovacích drátů je patrný u všech typů zákazníků a druhů drátů. S více než 750 tunami každý měsíc, musíme zvládnout přesun značného množství materiálu: To odpovídá 34 plně naloženým kamionům, které každý měsíc přijedou, ale také opustí naše sklady! To vše je třeba objednat, naplánovat, vyložit, uskladnit, naložit a správně zaznamenat.

Je zřejmé, že to od našeho logistického týmu vyžaduje značné úsilí a improvizaci. Kromě toho; spolupráce mezi našimi různými subjekty/lokalitami je taková, že jsme společně dokázali čelit všem výzvám, které nás potkaly.

Do této chvíle jsme byli schopni naplánovat dodávky našim zákazníkům tak, aby nedošlo k přerušení výroby, což nebyl jednoduchý úkol.

Výše uvedené jsou ukázkovým příkladem "Pevného spojení"! (The Strong Connection)

Při pohledu do budoucna očekáváme další pokračování silného růstu na poli svařovacího drátu i ve druhé polovině roku 2021. Budeme dále rozšiřovat prodej drátů v geografických oblastech, ve kterých dodáváme naše robotická řešení a zároveň se budeme i nadále vzájemně posilovat a podporovat, jako tomu bylo v první polovině letošního roku!

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.