Logo

Duże zapotrzebowanie na drut spawalniczy Valk Welding

W czasie odbicia gospodarczego w Europie, po lockdownie spowodowanym wirusem Covid-19, obserwujemy znaczny wzrost popytu na nasze druty spawalnicze. Od początku roku ilość dostarczonego przez nas drutu spawalniczego wzrosła o 50%, osiągając rekordowy poziom ponad 750 ton drutu dostarczonego w miesiącu. Na wzrost wolumenu wpływ mają nasi nowi klienci, którzy dołączyli do nas oraz dotychczasowi nasi odbiorcy, którzy mają znacznie wyższe zapotrzebowanie na materiały spawalnicze.

Popyt na drut spawalniczy rośnie wraz z wyższym poziomem globalnej konsumpcji stali. Popyt ten jest bliski przekroczenia zdolności produkcyjnych hut stali. Prawa "podaży i popytu" dyktują, że w tym środowisku ceny powinny rosnąć, a dostępność maleć, co dokładnie ma miejsce obecnie. Valk Welding pokazuje swoją siłę w tym środowisku! Dzięki (The Strong Connection) silnym powiązaniom z naszymi dostawcami i klientami jesteśmy w stanie utrzymać równowagę w wysokim poziomie świadczenia naszych usług, nawet jeśli podaż może być czasami ograniczona.

Nasz wzrost ilości sprzedanego drutu spawalniczego jest widoczny u wszystkich naszych klientów działających w różnych branżach. Aby logistycznie obsłużyć zamówienia na ponad 750 ton drutu każdego miesiąca, musimy transportować bardzo duże ilości materiału: jest to równowartość 34 w pełni załadowanych ciężarówek, które przyjeżdżają każdego miesiąca do naszych magazynów. Wszystko to musi zostać zarezerwowane, zaplanowane, rozładowane, zmagazynowane, wysłane i odpowiednio zarządzane, aby każde zamówienie dotarło na czas do naszego klienta.

To wyzwanie logistyczne wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania od naszego całego zespołu. Współpraca pomiędzy naszymi różnymi oddziałami jest taka, że wspólnie byliśmy w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom, które zostały na nas rzucone.

Do tej pory udało nam się zaplanować dostawy do naszych klientów w taki sposób, aby nie generować przerw w produkcji, co nie było prostym zadaniem.

To wszystko jest najlepszym przykładem "The Strong Connection"!

Patrząc w przyszłość spodziewamy się kontynuacji naszych dobrych wyników w drugiej połowie 2021 roku w zakresie sprzedaży drutu spawalniczego. Będziemy dalej rozwijać ofertę naszych dostaw, a jednocześnie nadal będziemy się wzmacniać i wzajemnie wspierać, tak jak miało to miejsce w pierwszej połowie tego roku!

Wiadomości

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.