Logo

MET-CHEM väljer att samarbeta med Valk Welding

MET-CHEM, en välkänd polsk tillverkare av svetsade stålkonstruktioner för järnvägs-, maskin- och jordbruksindustrin, har valt att samarbeta med Valk Welding.

MET-CHEM

MET-CHEM i Plzeň, som har mer än 300 anställda och tillverkar stålkonstruktioner åt många krävande kunder inom järnvägs-, maskin-, jordbruks- och byggnadsindustrin, har tagit det första steget mot robotisering av sina svetsprocesser.

Förra året fattades ett beslut om att köpa en robotiserad station för svetsning av ramkonstruktioner för grävmaskiner åt en av tillverkarna av anläggningsmaskiner. Man beslutade att ta detta steg för att påskynda produktionsprocessen för svetsning av ramar, men också för att testa om robotsvetsningstekniken är lämplig för produktion av andra delar inom järnvägs- och verkstadsindustrin. Man valde ett flexibelt system baserat på en E-frame, som gör det möjligt att svetsa flera komponenter, antingen på en enaxlig manipulator eller på en tvåaxlig manipulator.

Grävmaskinens främre ram svetsas på en arbetsstation och den bakre ramen svetsas på en andra arbetsstation.

Dessutom är det robotiserade systemet utrustat med en tredje arbetsstation för speciallösningar.

Robotstationen installerades på MET-CHEM i augusti 2020 och produktionen av de främre och bakre ramarna började redan i september. Den snabba produktionsstarten var möjlig tack vare Valk Weldings programmerare som programmerade båda komponenterna.

Fixturerna för att hålla den svetsade delen tillverkades av MET-CHEM baserat på deras omfattande erfarenhet av att bygga komplexa fixturer för mycket krävande kunder.

För att underlätta programmeringen av de nya komponenterna och tillverkningen av fixturer för att hålla dessa komponenter är stationen utrustad med DTPS, en mjukvara för programmering av virtuella robotar

Med denna mjukvara kan man arbeta med nya implementeringar utan att stoppa roboten. Programmeringsteknikern utformar det nya verktyget (kontrollerar robotens tillgänglighet till det element som svetsas) och programmerar det nya elementet medan han sitter på kontoret, och roboten på verkstadsgolvet utför samtidigt den befintliga produktionen.

Arbetsstationen körs för närvarande i två skift, och produktiviteten är tillräckligt hög för att de nu har börjat göra processförsök med svetsning av andra delar för att utnyttja roboten fullt ut.

www.met-chem.eu

Ladda ner hela Valk Mailing

Liknande

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.