Logo

MET-CHEM vælger at samarbejde med Valk Welding

MET-CHEM, en anerkendt polsk producent af svejste stålkonstruktioner til jernbane-, maskin- og landbrugsindustrien, har valgt at samarbejde med Valk Welding.

MET-CHEM

MET-CHEM i Plzen har over 300 ansatte og producerer stålkonstruktioner til mange krævende kunder inden for jernbane-, maskin-, landbrugs- og byggeindustrien og har taget det første skridt mod en robotisering af sine svejseprocesser.

Sidste år blev der truffet beslutning om at købe en robotstation til svejsning af gravemaskiners rammekonstruktioner til en af producenterne af entreprenørmaskiner. Det blev besluttet at tage dette skridt for at fremskynde produktionsprocessen for rammesvejsning, men også for at teste robot-svejseteknologiens egnethed til brug i produktionen af andre dele af jernbane- og maskinindustrien. Der blev valgt et alsidigt system baseret på en E-ramme, som gør det muligt at svejse flere komponenter, enten på en enakset manipulator eller på en toakset manipulator

Gravemaskinens forreste ramme svejses på en arbejdsstation og den bageste ramme svejses på en anden arbejdsstation.

Derudover er det robotiserede system udstyret med en tredje arbejdsstation til specielle anvendelser.

Robotstationen blev installeret hos MET-CHEM i august 2020, og produktionen af de forreste og bageste rammer begyndte allerede i september. Denne hurtige produktionsstart var mulig takket være inddragelsen af Valk Weldings programmører, som programmerede begge komponenter.

Fiksturerne til at holde den svejste del blev fremstillet af MET-CHEM på baggrund af deres omfattende erfaring med at bygge komplekse fiksturer til meget krævende kunder.

For at lette programmeringen af de nye komponenter og fremstillingen af fiksturerne, der skal holde disse komponenter, er robotanlægget udstyret med softwaren DTPS, et PC baseret virtuelt offline robotprogrammeringsprogram.

Med dette program kan der arbejdes med nye programmer/ implementeringer uden at stoppe robotten. Programmeringsteknologerne designer det nye værktøj (og kontrollerer robottens adgang til det komponenter der skal svejses) og programmerer det nye element, imens de sidder på kontoret, og robotten på værkstedet udfører samtidigt den eksisterende produktion.

Arbejdsstationen kører i øjeblikket i to skift, og produktiviteten er høj nok til, at de på nuværende tidspunkt er begyndt at foretage procesforsøg med svejsning af andre dele for at udnytte robotten fuldt ud.

www.met-chem.eu

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.