Logo

Fortaco upplever fördelarna med Valk Welding Technology i tunga svetsapplikationer

Inom ”off-highwayindustrin” är användningen av robotar i svetsproduktion ett mycket nödvändigt krav för att kunna uppfylla denna sektors höga kvalitetskrav och säkerhetskrav. Fortaco JL, den polska anläggningen i Fortaco Group i Janów Lubelski, som huvudsakligen producerar delar till grävmaskiner, har redan flera års erfarenhet av svetsrobotisering, men stötte på begränsningarna av online-programmering och problem med att lokalisera svetssömmar på sitt nuvarande robotsystem. Utvecklingsprojektledare Krzysztof Jaroszyński och ingenjörs- och teknikchef Maciej Złomański förklarar hur Valk Weldings teknik hjälpte: "Valk Welding har visat sig vara en stark och pålitlig teknikpartner och leverantör av svetsrobotar."

Fortaco JL

Fortaco Group är en ledande oberoende strategisk partner (Tier 1) för „ off-highway“ och för maritima sektorer. Fortaco Group betjänar dessa sektorer med produktion och montering av hytter och leverans av svetsade konstruktioner. Med sju filialer i Europa, 2 600 anställda och med mer än 50 svetsrobotar i bruk, bearbetar denna finska koncern 80 000 ton stål per år.

Introduktion till robotic welding automation

”Med installationen av en svetsrobot från en fabrik blev vi på på Fortaco JL för första gången introducerade för svetsrobotautomation 2014. Som alltid med introduktionen av en ny teknik var det en stor utmaning, men stödet från Fortaco Wroclaw, som redan hade 8 robotar, hjälpte oss att övervinna detta. Med installationen, konfigurerad för ett antal kundspecifika produkter, kunde vi fördubbla volymen för dessa produkter och öka kvaliteten och repeternoggrannheten. Denna positiva erfarenhet blev en bra anledning för oss att börja svetsa andra produkter med robotar. Vi var i kontaktat olika leverantörer, inklusive Valk Welding. "Vi var då inte bekanta med deras teknik ", förklarar Jaroszyński.

Flaskhalsar för programmering och svets

”Sök- och bågsvetsfunktionerna i vår tidigare svetsrobotinstallation var inte till¬förlitliga, och resultaten var inte tillfredsställande. Ett korrekt fungerande svetssömsystem var därför det första kravet. Vi ville även bli av med onlineprogrammering, eftersom det orsakade att svetsroboten inte var tillgänglig för produktion under flera timmar eller till och med ett antal dagar. Programmering för uppstart av nya produkter eller optimering av programmet tog så mycket tid att vi ständigt var tvungna att ändra vår planering och arbeta helger och övertid”, fortsätter Jaroszyński.

"Hårdvara och mjukvara är 100 % integrerade på Panasonic och har utvecklats specifikt för svetsprocessen."

Maciej Złomański

Hård- och mjukvara helt integrerad

Maciej Złomański, chefsingenjör och teknik säger: ”Offlineprogrammering skulle därför vara en bättre lösning. Vårt krav var att offlineprogramvaran måste vara helt integrerad i hårdvaran och ha ett modernt och användarvänligt gränssnitt. Panasonic uppfyller dessa krav fullt ut med sina svetsrobotar och sin DTPS-programvara. Både roboten och mjukvaran är specifikt utformade för svetsapplikationer, medan andra lösningar vanligtvis baseras på universella applikationer med tillagda svetsmoduler."

Svetsning av tjock plåt

”På grund av våra höga krav för svetsning av tjocka plåtar har vi särskilt sökt efter en lämplig lösning inom detta område. Valk Welding erbjöd den bästa lösningen med alternativet ’för svetsning av tjockplåt’ i DTPS offlineprogrammeringsprogramvara. "Svetsning av tjockplåt” gör det möjligt att tillämpa teknik för flerskiktssvetsning mycket enkelt utan att behöva programmera varje lager separat. Av alla potentiella svetsrobotintegratörer valde vi att endast utföra en fullskalig testfas med Valk Welding. Svetsproverna med svetsning av tjockplåt utfördes vid Valk Weldings tekniska centrum i Tjeckien. ”Baserat på dessa tester kunde vi utvärdera resultaten av svetskvaliteten vid svetsning av tjockplåt, och tillgängligheten för robotarmen och svetspistolen i smala arbetsområden inom den simulerade konfigurationen. Dessutom, gjorde vi tillsammans med Valk Welding även en referensresa till Wielton, en av de största trailerbyggarna i Europa. Denna tillverkare har ett långt samarbete med Valk Welding och deras feedback var avgörande för oss.”

Två olika koncept för robotsvetsning

Vi gjorde ett urval av de mest "robotvänliga" produkterna baserat på kvalitetskraven och produktionvolymerna, och valde två olika koncept med separata arbetsstationer, var och en utvecklad för en specifik produktgrupp. Den första är en robotinstallation med en svetsrobot från Panasonic hängande från en rörlig galgkonstruktion för långa produkter på en arbetsstation med en 1-axlig positionering. Den andra är en intinstallation med en stående robot på en växel med två separata arbetsstationer, varav en har en dubbelaxlig minupulator.

Simulering i designfasen

Förutom Valk Welding DTPS offlineprogrammeringssystem erbjuds flera alternativ. ”Vi utför även simuleringar i DTPS för att kontrollera åtkomligheten för svetsroboten och svetspistolen innanför arbetsstycket i förväg. En annan aspekt som vi använder DTPS för är att förbereda lösningar för våra kunder. I DTPS kan vi förbereda mycket detaljerade och exakta simuleringar och ta fram en pålitlig offert baserad på det. Tack vare denna möjlighet kan vi dessutom råda våra kunder tidigt om att optimera deras design för robotsvetsning.

Teknikpartner

”Vi arbetade nära Valk Welding Under utvecklingsfasen. Samarbetet var intensivt och på en hög teknologisk nivå. Vi kände att vi inte bara arbetade med en robotleverantör, utan mer med en mycket skicklig teknikpartner, med stark beprövad erfarenhet inom svetsområdet. Vi arbetar nu för att utveckla kommande svetsrobotinstallationer och hantera andra tekniska utmaningar”, avslutar Krzysztof Jaroszyński. www.fortacogroup.com

Ladda ner hela Valk Mailing

Liknande

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.