Logo

Společnost Faymonville investuje do velkých flexibilních svařovacích robotů

Belgická společnost Faymonville, známá svými jedinečnými řešeními v oblasti speciální přepravy, udělala velký krok kupředu, co se týče flexibilní automatizace obloukového svařování.

Pracovníci v Büllingenu v Belgii i ve výrobním závodě v Polsku již mají s využitím svařovacích robotů zkušenosti.

Jedinečná kombinace systému DTPS pro offline programování společně se softwarem Thick Plate firmy Panasonic zpočátku zajišťovaly použití řešení firmy Valk Welding zejména pro velmi malé série, kdežto standardní součásti byly vyráběny jinými roboty. Jednalo se především o výrobu podsestav.

Pro automatizaci větších sestav a kompletního podvozku byla hlavním požadavkem velká flexibilita, při níž musí být všechny součásti naprogramovány zcela offline. Se zařízením Valk Welding mají několikaleté zkušenosti a protože nové výrobky se programují offline každý den, o splnění těchto požadavků nebylo pochyb.

Druhým důležitým aspektem projektu byla modifikace přípravy svaru, při níž bylo rozhodující dosažení hlubokého průvaru. Pro tento typ aplikace jsou svařovací roboty Panasonic vybaveny funkcí, která průvar značně zlepšuje. Během testů v technickém centru firmy Valk Welding v Alblasserdamu bylo dosaženo zamýšlených výsledků.

Instalace sestává z velké portálové konstrukce se dvěma svařovacími roboty a dvěma pracovními stanicemi. Na první pracovní stanici se na velkém třírozměrném manipulátoru budou svařovat hlavní podsestavy. Na druhé a největší pracovní stanici bude svařován kompletní podvozek o hmotnosti až 10 tun a délce 12 m.

Technický ředitel Guy Fickers: „Ze zkušenosti víme, že je mimořádně důležité mít všechno od jedné firmy – jak technicky, tak z hlediska přístupu k projektu a poprodejního servisu. V Evropě má Valk Welding jedinečné postavení a my jsme rádi, že tento důležitý projekt řešíme společně.“

V otázce technologie i přístupu k projektu jde opět o dobrý příklad „The Strong Connection“.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.