Logo

Fartygspropeller ur 3D-skrivare blir verklighet

Vid RAMLAB i Rotterdam presenterades nyligen en prototyp av världens första 3D-skrivna fartygspropeller.

RAMLAB

För att kunna uppfylla de stränga inspektionskraven från Bureau Veritas har prototypens materialegenskaper utsatts för ingående testning. Med hjälp av kunskapen och erfarenheten som har byggts upp med tillverkningen av denna prototyp kommer ett andra certifierat exemplar att skrivas ut, som nästa år kommer att monteras på en DamenShipyards bogseringsbåt för praktisk testning. Tillverkningen av en 3D-skriven fartygspropeller som väger 400 kg är en milstolpe inom 3D-produktionsteknologi. Härmed bevisas att stora metallkomponenter kan tillverkas mot lägre kostnader och på kortare tid än med befintliga tekniker.

Tillverkningen av den 3D-skrivna fartygspropellern, mått 1350 mm, åstadkoms av ett konsortium som består av Damen Shipyards Group, RAMLAB, Promarin, Autodesk och Bureau Veritas. Propellern, tillverkad av en nickel-aluminium-bronslegering (NAB), producerades med metoden Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) med en Valk Welding svetsrobot och Autodesk-programvara. Efter utskrivningen behandlades fartygspropellern i CNC-fräsen hos Autodesks ”Advanced Manufacturing Facility” i Birmingham (Storbritannien).

Det var viktigt att snabbt skapa insikt i den 3D-skrivna fartygspropellerns materialegenskaper, för att kunna möta de stränga inspektionskraven från Bureau Veritas. "3D-skrivna material byggs upp lager för lager”, säger Kees Custers, Project Engineer vid Damen Shipyards R&D-avdelning. "Därför uppvisar de olika fysikaliska egenskaper i olika riktningar (anisotropi). Stål eller gjutgods har däremot samma egenskaper i alla riktningar (isotropi). För inspektionen testades prover på draghållfasthet och statisk lastbärande kapacitet.

Tillverkningen av en 3D-skriven fartygspropeller som väger 400 kg är en milstolpe inom 3D-produktionsteknologi. "Utmaningen är att omsätta en 3D CAD datafil till en fysisk produkt. Det är en komplicerad process, eftersom en fartygspropeller har en dubbelböjd geometrisk form med ett antal krävande överhängande sektioner", förklarar Kees Custers.

3D-skrivning kommer att vända skeppsbyggnadsindustrin upp och ned

RAMLAB

Rika möjligheter

Inom ramen för RAMLAB:s kapacitet att skriva ut föremål med dimensioner på maximalt 7x2x2 m kan 3D-skrivning av en fartygspropeller av denna storlek betraktas som ett verkligt genombrott för skeppsindustrin.
Den här teknologin innebär en genomgripande förändring i produktionsmetoderna för metalldelar och kommer att ha stort inflytande på leveranskedjorna.

Ladda ner hela Valk Mailing

Liknande

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.