Logo

Automatická výměna wolframové elektrody a drátu

Po zkombinování systému na výměnu hořáku (TES) a rychlé výměny kabeláže VWPR-QE pro svařovací roboty Panasonic od Valk Weldingu, byl vývoji výměny drátu (WES) a systém výměny wolframové elektrody (TEES) pro TIG svařování dokončen.

Valk Welding

Takto se u našich svařovacích robotů může vyměnit hořák (krk hořáku), wolframové elektrody, svařovací drát a typ svařovacího drátu, stejně jako průměr, bez jakéhokoliv zásahu operátora. Díky tomu můžeme přecházet z MIG svařování na TIG kdykoliv je zapotřebí případně také z plnéhodrátu na trubičkový. Jediná podmínka je, že automatická výměna musí být při použití stejného průměru. Změna na jiný průměr je možná v kombinaci s automatickou výměnou hořáku.

Systém pro výměnu wolframové elektrody

Systém pro výměnu wolframové elektrody (TEES) hraje velice důležitou roli u robotů při svařování v TIG. Kvůli rizikům spojeným se svařováním v TIG z hlediska kvality, svařování v TIG je docela náročné samo o sobě, a aby kvalita byla na dobré úrovni, je z těchto důvodů nezbytné vyměnit wolframovou elektrodu. Až doteď pokud byly wolframové elektrody opotřebované se vyměňovaly ručně. Sander Verfoef, který vyvinul celý systém, říká: „I když automatická výměna hořáku, výměna drátu a wolframu byla původně vyvinuta pro eliminaci potřeby pracovní síly, tak přináší i dalšívýhodu v podobě větší spolehlivosti výměny spotřebního materiálu. Zahrnutím automatické výměny do programování jsme eliminovali riziko, že by operátor mohl zapomenout vyměnit wolframovou elektrodu, což by se negativně odrazilo na kvalitě svařovací práce.“
Teď náš systém výměny hořáku využívají i zákazníci, kteří mají časové cykly delší než 4 hodiny a ochrání je to před svařováním opotřebovanou s opotřevanou špičkou. A proto se vymění celý hořák a novou svařovací špičkou případně jiným spotřebním materiálem.

Ochrana kabelů pro Teach Pendant

Operátoři, kteří ovládají nebo programují robota za pomoci Teach Pendantu, jsou si velmi dobře vědomi problémů s volně se povalujícími kabely. A proto jsme vyvinuli automatický navíječ kabelu pro tyto ruční ovládací panely.

Multi navíječ kabelu ručního ovládacího panelu (MTPReel) je inovativní řešení, které zabraňuje poškození kabelu a eliminuje rizika spojená se zakopnutím o kabel. Po automatickém navinutí kabelu, po každém použití, vám už volně ležící kabel nikdy nebude překážet na vašem pracovišti. Pracovní prostředí bude bezpečné a uklizené.

  • stabilní, pevné, nárazuvzdorné plastové pouzdro
  • Automatické navíjení je možno nastavovat po 50 cm

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.