Logo

Založení Valk Welding Sweden

Logickým pokračováním expanze od společnosti Valk Welding po celé Evropě od roku 2004 se společnost Valk Welding SE stala skutečností.

Švédský trh byl dříve obsluhován prostřednictvím dánské dceřiné společnosti Valk Welding. Na základě tržního potenciálu ve Švédsku a robotických systémů, které byly dodány v minulých letech, hledala skupina Valk Welding Group dobrý a kompetentní tým, který by odpovídal tržnímu přístupu společnosti Valk Welding a usiloval o vytvoření úplné spokojenosti zákazníků. Skupina Valk Welding Group založila v Lidköpingu dceřinou společnost pod názvem „Valk Welding SE“, kterou bude spravovat Peder Edholm. Peder Edholm a jeho tým mají dlouholeté zkušenosti se svařováním robotických systémů na švédském, norském a finském trhu.

Při provádění na všech ostatních evropských trzích bude společnost Valk Welding SE úzce spolupracovat s ústředím skupiny Valk Welding v Nizozemsku, ale bude těžit také ze zkušeností, know-how a podpory od dalších 7 společností Valk Welding z celé Evropy. V zařízení společnosti Valk Welding SE v Lidköpingu byl nainstalován robotický systém pro demonstrační účely, školení a testování. Tímto způsobem mohou zákazníci absolvovat školení ve Švédsku v jejich vlastním jazyce. Peder Edholm bude úzce spolupracovat s ředitelem společnosti Valk Welding DK, Marcelem Dingemansem, který je na švédském trhu známý.

Naše nová organizace se zaměří na rychlejší a snazší přístup k prodeji a podpoře a na ještě silnější rozvoj našeho hesla The Strong Connection ve Švédsku. Tým je důkladně proškolen společností Valk Welding Group, aby byl schopen pracovat samostatně a přispívat k poskytování nejlepší možné podpory současným i novým zákazníkům na švédském, norském a finském trhu. Vedle známých robotických systémů Valk Welding bude společnost Valk Welding využívat k distribuci svařovacího drátu a známého produktu Wire Wizard také dceřinou společnost v Lidköpingu.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.