Logo

Plně rozvinuté automatizační řešení pro svařování plastů

Na trhu roste poptávka po automatizovaném svařování plastů. Toto odvětví, stejně jako kovoobráběcí průmysl, má podobné výzvy.

Například roste nedostatek odborníků a je obtížné motivovat nové lidi k této profesi, která musí být vzhledem k velké hmotnosti nástrojů považována za těžkou práci. Potřeba vysoce flexibilních řešení automatizace se proto zvyšuje.

Robot je vybaven průmyslovou aplikací pro svařování plastů, která může proces manuálního svařování urychlit a provádět s větší přesností. To také zahrnuje systém sledování svarových spojů.

Dobrý plastový svar závisí na třech proměnných, konkrétně na teplotě, rychlosti a svařovacím tlaku. Pro vytvoření dobrého silného svaru musí mít jak základní materiál, tak i materiál výplně správnou teplotu. Rychlost, při které je svar aplikován, musí být správná a svar musí být také vtlačen do základního materiálu se správným tlakem. To byl problém, zejména u kulatých a nepravidelných tvarů. Svařovací robot nyní může přizpůsobit změny vzdálenosti ve dvou směrech v použitím speciálního závěsu nástroje, který toto umožňuje. Díky pneumatickému ovládání a monitorování tlaku vzduch tak lze dosáhnout konstantního přítlaku. Svar je mechanicky sledován pomocí mechanických sensorů a lze tak detekovat změnu dráhy a tím i nástroje.

Programování robota je snadné, protože pomocí našich řešení „snadného programování“ lze snadno vytvářet všechny různé svařovací tvary. Od jednoduchého online programování po plně automatické generování robotických programů pro kusovou výrobu.

Podívejte se na video procesu svařování.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.