Logo

Stilladsproducenten mindsker svejsetiden

Mens andre besluttede at producere billigere i Kina, valgte den belgiske producent af aluminiumklatrematerialer, Solide, at optimere produktionen og beholde den intern.
Resultatet: Udvidelse fra 2 til 4 svejserobotinstallationer, hvoraf den sidste er udstyret med AWP (Active Wire Process) til aluminiums­vejsning. Produktionschef Jan van Aerschot: "Vores 7-trins stilladser bliver nu svejset 30 % hurtigere med den."

Solide

Solide er et velkendt mærke inden for aluminiumstilladser, stigestilladser og grundlæggende stilladser. Jan van Aerschot: "Med mærket Solide fokuserer vi på det professionelle marked, derfor kan vores stilladser modstå intensiv brug, hvortil vi tilføjer 10 års garanti på fabrikationsfejl. Solide stilladser og stiger sælges udelukkende via detailhandel i de omkringliggende lande."

Ved at producere mere fleksibelt og hurtigere

holder Solide sig til strategien om kun at fokusere på detailhandelen og på den måde holde kvaliteten så høj som muligt. For at kunne producere det på en rentabel måde ønskede Solide at øge fleksibiliteten og hastigheden, hvor det var muligt. Det er grunden til, at svejseproduktionen af 7-trins stilladserne blev overdraget til et Valk Welding-system, der benytter en Panasonic-robot. Indtil for nylig blev disse stilladser svejset med en Reis -robot. Målet var at mindske både svejsetiden og skiftetiden.

3 Arbejdsstatopmer o rækkeoptilling

Med Valk Welding, som installerede den første buesvejsende robot hos Solide i 1992, blev der lavet et koncept, baseret på en Panasonic TM-1800WG3 suspen­derende svejserobot på en galgekon­struktion og 3 arbejdsstationer på række. Svejserobotten bevæger sig over et 12 m HLVP-VP-12000-spor, og en arbejdssta­tion er udstyret med et hurtigt skifte-system.
Med dette koncept blev Quick Touch-trådsøgning brugt for første gang for Solide for at tjekke på forhånd, om den programmerede position på svejsesøm­men passer til den aktuelle situation. Jan van Aerschot: "Med Quick Touch scanner robotten svejsesømmen med enden af svejsetråden, som bruges af svejserobot­ten til automatisk at korri­gere eventuelle afvigelser."

Anvendelse af active wire til aluminium

Da aluminiums smeltepunkt er lavere end stål og rustfrit stål, trænger varmen hurtigt ind i materialet i starten, hvilket medfører større risiko for deformation. Af denne grund anvendte Valk Welding Panasonic Active Wire Process Ssystem (AWP)til aluminium hos Solide. Active Wire gør det muligt at svejse materialer med tynde sektioner hurtigere og uden stænk. Til dette laver svejsetråden højfrekvente tilba­getrækningsbevægelser under MIG-svejsning, hvilket medfører en meget stabil dråbeovergang uden stænkning, og det opnås ved et meget mindre varmeinput. Til denne svejseteknik anvendes en svejsepistol med en integreret tråd­motor og Active Wire-software, som forårsager trådbevægelserne. Solide anvendelser 1,2 mm ø svejsetråd i aluminium fra Valk Welding.

Svejsetiden blev kraftigt nedsat

Jan van Aerschot: "Takket være de kortere skiftetider, brugen af Quick Touch-trådsøgning og Active Wire kunne vi reducere svejsetiden med 30 %. Derudover skal vi lave mindre efter­behandling på grund af de glatte svejsninger, og nøjagtigheden er drastisk forbedret." Da vi har en stor mængde og konstante produkter, tilbyder offline-programmering ingen merværdi for Solide. Derfor tog Valk Welding sig af al programmeringen til cellen. For at forhindre operatøren i at anvende det forkerte program, blev programmet lavet på en måde, så svejsero­botten ser, hvad der er for et produkt, der sidder i fiksturet.

Alle generationer Panasonic svejse-robotter

Mens den første AW80W fra 1992 hos Solide stadig er i drift, er der i de sidste 26 år ble­vet installeret henholdsvis en VR006 (2000), en TA-1900WG2 (2010) og sidste år en TM- 1800WG3 hos Solide. Jan van Aerschot: "Med dem oplevede vi hele evolutionen med hensyn til digitalisering. Hver næste generation har gjort en endnu kortere svejsetid og en forbedret kvalitet mulig."
www.solide.com

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.