Logo

Bramidan accelererer produktionsflowet

En stærk vækst i virksomheden og mangel på specialsvejsere tvang det danske firma Bramidan til at tage et skridt mod robotautomatisering.
Bramidan bad Valk Welding om at hjælpe dem med at finde en løsning til at køre den store mængde af blandede produkter med begrænsede skiftetider. Produktionschef Niels Grue Sandberg forklarede: "Med svejserobotterne får vi en bedre svejse­kvalitet og et meget hurtigere produktionsflow i hele virksomheden. I gennem­snit tre gange hurtigere end manuel svejsning."

Bramidan

Bramidan er en førende producent af vertikale ballepresser til komprimering af karton, plast og andre genanvendelige materialer. Med sikkerhed i tankerne bliver ballepresserne designet og byg­get i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder. Bramidan har i alt 135 medarbejdere i Bramming på Esbjerg og i salgsafdelinger rundt omkring i verden. 95 procent af produktionen eksporteres, og virksomheden er en af de tre førende pro­ducenter af vertikale ballepresser i verden.

Erfaring med Panasonic

Sandberg har mere end 20 års erfaring med svejserobotter. "I et tidligere job fik jeg kendskab til Panasonic som et føre­nde mærke. Panasonic sigter på et højere niveau med sit alt-i-et-koncept, og med Valk Welding fik jeg straks følelsen af, at de med deres kompetence ville kunne opfylde vores krav. Vi havde allerede tilpasset desig­net på alle vores modeller til at være endnu mere egnet til robotsvejsning, så vi var godt forberedt til næste fase," forklarede Niels Grue Sandberg.

Ingen standardløsning

Hvor andre udbydere i større udstrækning tilbød en standardløsning, kiggede Valk Welding på, hvad vi havde brug for, i stedet for hvad de ønskede at sælge. Af den grund var Valk Welding det eneste selskab vi fortsatte samarbejdet med efter de første runder. Et af problemerne var, at vi ikke læn­gere ønskede at have separate fastgørelsessy­stemer til de forskellige ballepressemodeller. Valk Welding foreslog en 'multi-fikstur'-løs­ning, der kunne holde de forskellige modeller uden nogen tilpasninger, hvilket i høj grad reducerede skiftetiderne. Desuden er deres Quick Touch-koncept et meget effektivt og pålideligt svejsesømsøgningssystem.

Komplekse produkter

Bramidans ballepresser bliver først forelø­bigt samlet af mange forskellige ståldele og derefter svejset af robotten. For at give svej­serobotten optimal adgang til de komplekse produkter valgte Valk Welding et koncept, hvor Panasonic TM 1600 WG3 svejserobotten monteres på en konstruktion af XYZ-galge­type i en hængende position og bevæger sig langs et HLVP-VP-spor på 4 meter. Rammerne placeres i en dråbecentermanipulator for at give svejserobotten optimal adgang. Niels Grue Sandberg: "Enheder med langvarige svejsebaner kræver en stabil proces. I dag kan vi køre en enhed i to til tre timer uden af­brydelse. Installationen kører 140+ timer om ugen nu. På et andet system på en H-ramme svejser vi mindre dele og underenheder."

Jeg kan ikke forestille mig, hvad vi skulle gøre uden robotterne i dag.

Produktionschef Niels Grue Sandberg

Produktion efter lukketid

Bramidan havde tidligere en manpower-baseret manuel produktion i to skiftehold. Med introduktionen af den nye svejserobotin­stallation er mængden af skift ikke reduceret, men kapaciteten er øget betydeligt med robotten, der også fortsætter med at svejse i løbet af den sidste del af dagen, mens der ikke er medarbejdere til stede i virksomhe­den. "Ved starten af det næste arbejdsskift er svejserobotten færdig med at svejse rammen. Et pålidelighedsniveau, der er så højt, var tid­ligere uopnåeligt. Desuden resulterer det i en betydelig besparelse på lønomkostningerne, som er ret høje i Danmark," siger Niels Grue Sandberg.

Jeg kan ikke forestille mig, hvad vi skulle gøre uden robotterne i dag. Da vi har øget arbejdsflowet i produktionen, og virksomhe­den stadig vokser, er vi på vej til at investere i en større kopi af den største svejserobotinstal­lation, der kan køre uden arbejdskraft under aften- og weekendskiftet. Så kan vi udvide produktionskapaciteten yderligere, og det holder omkostningerne nede i Danmark, hvor lønningerne er høje.
www.bramidan.dk

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.