Logo

Bramidan przyspiesza proces produkcji

Silny rozwój firmy i braki wykwalifikowanych spawaczy zmusiły duńską firmę Bramidan do uczynienia kroku w kierunku robotyzacji.
Firma Bramidan popro­siła Valk Welding o pomoc w znalezieniu takiego rozwiązania, aby można było prowadzić bardzo zróżnicowaną produkcję przy ograniczonym czasie potrzebnym na przestawianie produkcji. Kierownik produkcji Niels Grue Sandberg wyjaśnia “Używając robota spawalniczego uzyskujemy lepszą jakość spawania a proces produkcji przebiega szybciej. Średnio, procesy prowadzone są trzykrotne szybciej niż w przypadku spawania ręcznego”.

Bramidan

Firma Bramidan jest wiodącym producentem pionowych pras do belowania stosowanych do prasowania tektury, plastiku i innych materia­łów do recyclingu. Mając w pamięci zagadnie­nia bezpieczeństwa, prasy są konstruowane i budowane zgodnie z najwyższymi standar­dami jakościowymi. Bramidan zatrudnia 135 pracowników w Bramming (gm. Esbjerg) i działach sprzedaży na całym świecie. 95% pro­dukcji jest eksportowana, a firma jest jednym z trzech wiodących wytwórców pionowych pras do belowania na świecie.

Doświadczenie we współpracy z firmą Panasonic

Pan Sandberg ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w użytkowaniu robotów spa­walniczych. “W poprzedniej pracy poznałem firmę Panasonic jako wiodącą w branży. Pana­sonic wraz z Valk Welding dąży do osiągnięcia wyższego poziomu jakości, oferując ideę systemów wielofunkcyjnych, i natychmiast wiedziałem, że dzięki ich kompetencjom będą mogli spełnić nasze wymagania. Dostosowali­śmy konstrukcję naszych wszystkich produk­tów tak, aby były bardziej odpowiednie dla spawania zrobotyzowanego, a zatem byliśmy dobrze przygotowani do następnej fazy” wyja­śnił Niels Grue Sandberg.

Niestandardowe rozwiązanie

“Tam gdzie inni dostawcy przede wszystkim proponują standardowe rozwiązania, firma Valk Welding przyjrzała się naszym potrzebom zamiast koncentrować się na tym co chcieli sprzedać. Z tego powodu Valk Welding był je­dyną firmą, z którą kontynuowaliśmy rozmo­wy po pierwszej rundzie negocjacji. Jednym z problemów było to, że nie chcieliśmy już stosować osobnych przyrządów spawalni­czych dla różnych typów pras belujących. Valk Welding zasugerował rozwiązanie wielofunk­cyjne uniwersalnego przyrządu (‘multi-fixtu­re’), za pomocą którego można mocować różne rodzaje produktów bez żadnych zmian, co bardzo zredukowało czasy wymiany spawa­nych elementów. Ponadto ich rozwiązanie Quick Touch jest bardzo wydajnym i precyzyj­nym systemem wyszukiwania spoiny”.

Złożone produkty

Prasy do belowania, produkcji firmy Bramidan są wstępnie sczepiane, a następnie spawane przez robota. Aby zapewnić optymalny dostęp do złożonych produktów, firma Valk Welding wybrała rozwiązanie, gdzie robot spawalniczy Panasonic TM 1600 WG3 jest zamontowany na konstrukcji szubienicowej XYZ w pozycji wi­szącej i porusza się wzdłuż czterometrowego toru typu HLVP-VP. Ramy są umieszczane na manipulatorze dwuosiowym typu drop center, co pozwala na optymalny dostęp robota do spawanego elementu. Niels Grue Sandberg “Elementy, przy spawaniu których wykona­nie spoin trwa długo, wymagają stabilnego procesu. Dzisiaj możemy spawać jeden ele­ment przez dwie lub trzy godziny bez żadnej przerwy. Obecnie instalacja pracuje ponad 140 godzin w tygodniu. Drugi system na ramie typu H jest wykorzystywany do spawania mniejszych elementów i podzespołów”.

Nie jestem w stanie wyobrazić sobie co dzisiaj zrobilibyśmy bez robotów.

Szef produkcji Niels Grue Sandberg

Produkcja przy zgaszonym świetle

Wcześniej Bramidan zatrudniał przede wszyst­kim spawaczy ręcznych na dwie zmiany. Wraz z wprowadzeniem nowej instalacji robota spa­walniczego ilość zmian nie uległa zmniejszeniu lecz znacznie zwiększyła się wydajność, także dlatego, że robot spawa pod koniec dnia kiedy nie ma już pracowników w firmie. “Zanim roz­pocznie się następna zmiana, robot spawalni­czy kończy spawanie ramy. Taki wysoki poziom niezawodności był nieosiągalny wcześniej. Ponadto skutkuje to znacznymi oszczędnościa­mi w kosztach pracy, które w Danii są raczej wysokie” powiedział Niels Grue Sandberg.

"Nie jestem w stanie sobie wyobrazić co dzisiaj zrobilibyśmy bez robotów. Od kiedy przyspieszyliśmy proces produkcji, a firma wciąż się rozwija, doszliśmy do decyzji aby zainwestować w większy zrobotyzowany system spawalniczy, który może pracować bez­obsługowo podczas zmiany nocnej i podczas weekendu. Wówczas będziemy mogli powięk­szyć zdolności produkcyjne, a koszty produkcji zostaną obniżone, gdyż płace w Danii są wysokie”.
www.bramidan.dk

Pobierz kompletny Valk Mailing

Powiązane

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.