Logo

Třístý svařovací robot koncepce H-frame

Dvanáct let po dodání prvního svařovacího robotu koncepce H-frame společnost Valk Welding letos dodala třístý model založený na tomto úspěšném konceptu.

Společnost Valk Welding byla první integrátor robotických systémů, který představil koncept vývoje svařovacího robotu založeného na koncepci H-frame. Tuto koncepci, jejíž alternativou se později stala koncepce E-frame, se od té doby pokoušelo napodobit množství integrátorů robotických systémů, ale nepodařilo se jim dosáhnout stejné úrovně výkonu.

Výhodou svařovacího robotu na pevné rámové konstrukci je skutečnost, že svařovací robot, řídicí jednotka, pojezdy a bezpečnostní přepážky jsou montovány jako celek a u koncového uživatele mohou být nainstalovány během několika hodin. Předností tohoto systémů je nejen krátká doba potřebná na instalaci u zákazníka, ale i možnost celou jednotku později přesunout a znovu ihned použít, aniž by bylo nutné upravovat stávající programy. Díky možnosti interních přesunů přímo u zákazníka dochází k výrazné úspoře nákladů i času.

Sestava koncepce H-frame se dvěma pracovními stanicemi vedle sebe umožňuje operátorům vkládat a vykládat svařované díly na jedné stanici, zatímco robot svařuje na druhé stanici. Kromě toho může přesun pomocných komponentů a svařených dílů probíhat na obou stranách instalovaného zařízení, což otevírá mnoho možností z hlediska logistiky.

Koncepce H-frame Valk Welding se nabízí ve verzi s pracovní délkou 2 500 a 3 000 mm s pevným robotem a s délkou až 6 000 mm s robotem na pojezdu.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.