Novinky  
Newsfeed de keuze.jpg
15-09-2020

Během posledních 40 let se skupina Valk Welding vědomě rozhodla zaměřit se na „general industry – všeobecný kovozpracující průmysl“, nikoli na „automobilový průmysl“ a přidružené dodavatele.

To pomohlo společnosti Valk Welding velmi dobře překonat problémy v těchto nejistých a pro někoho i těžkých časech.

Kvůli viru Covid-19 bylo spousta odvětví vážně postiženo částečným a někdy úplným poklesem obratu. Jedná se například o cestovní ruch, ropný průmysl a samozřejmě automobilový průmysl.

Valk Welding se za posledních 40 let úmyslně nezaměřil na automobilový průmysl a jeho dodavatele, ale spíše na všeobecný kovozpracující průmysl zejména v soukromě vlastněných společnostech. Nyní, když Covid-19 zasáhne „velká průmyslová odvětví“ po celém světě, jsou to právě tyto soukromé společnosti, které vidí svou šanci investovat právě teď a proticyklicky.

Většina zákazníků Valk Welding zmrazila investice ve druhém čtvrtletí roku 2020. V důsledku toho se příjem objednávek v celé skupině snížil přibližně o 35%. Měsíc červenec letošního roku však byl již jako obvykle. Výhled na 3. a 4. čtvrtletí je také velmi pozitivní.

Všeobecný kovozpracující průmysl a zejména soukromí podnikatelé vidí svou příležitost investovat právě teď a být připraveni na okamžik, kdy dojde k oživení ekonomiky. Proto společnosti nyní investují do robotizace výroby. Robotizovaná výroba nemusí dodržovat 1,5 metru sociálního distancování a není ani ovlivněna virem, který znemožňuje zaměstnancům (společně) pracovat. Toto platí jak pro robotizovaná řešení Valk Welding tak coboty Techman představené v loňském roce. Všechny tyto faktory společně poskytují dobrý základ pro nadcházející období s Covid-19 a po něm.

Díky pevné skupině zákazníků v Evropě a stálému jádru dodavatelů se proto společnost Valk Welding vyhlíží nadcházející roky velmi pozitivně.

Nová struktura společnosti skupiny Valk Welding a tento vývoj je solidním základem pro další růst v Evropě. Ambice růstu jsou v souladu s vývojem, který Valk Welding za posledních 42 let realizoval, a to jak systémový integrátor, tak i technologický partner. Stručně řečeno, Valk Welding znamená „The Strong Connection - Silné spojení“: silné spojení s našimi zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, vzděláváním a prostředím.

 

Newsfeed%20de%20keuze%20jpg.png

Zpĕt k přehledu