Logo

Systém SFC – Shop Floor Control

Shop Floor Control nebo SFC je softwarový balíček, který umožňuje snadnou distribuci a údržbu programů svařovacích robotů v celé společnosti prostřednictvím implementace databázového přístupu v kombinaci s osvědčenými postupy (vyvinutými v posledních 30 letech ve společnosti Valk Welding) pro implementaci off-line programování. Hlavně pro společnosti s více instalovanými svařovacími roboty umožňuje vytváření sítě dostupných kapacit robotů a pružné přiřazování potřebných požadavků na výrobu v síti s nulovým nebo minimálním úsilím o přenos programů mezi jednotlivými pracovními stanicemi. SFC se skládá z modulu pro programátory (pracovní / kancelářské prostředí) a modulu pro dílenské prostředí instalovaného v blízkosti robota pro požadavky operátora.

SFC zajišťuje jasnou a transparentní komunikaci v rámci společnosti. Produkce přiřazována prostřednictvím čárových kódů nebo jiným způsobem zadávání. Operátor poté pomocí čárového kódu nebo jiným zvoleným způsobem zajistí přenos aktuální sady svařovacích programů do konkrétní robotické instalace.

Pomocí funkce chatu lze připomínky a návrhy na změny/vylepšení předat programátorovi. Záznam této komunikace je automaticky propojen a archivován s příslušnou sadou programů a výrobních informací. To znamená, že programátor nemusí být vždy přítomen u stroje a stále je všechno transparentně, včas a ve správném kontextu zaznamenáno.

Stručně řečeno, SFC poskytuje tyto tři základní přístupy:

Přehled nad celou monitorovanou výrobou:
• Snadné seskupení srovnatelných robotických zařízení
• Možnost vytváření programů na úrovni skupiny.
• Automatický převod a ověření programu mezi jednotlivými stroji ve skupině.
• Správa verzí těchto programů.

Strukturovaný pracovní postup:
• Čárový kód pro výběr a ověření produktu.
• Správné rozfázování výroby.
• Kontrolní seznamy a ověření zpětné vazby.
• Záznam přímé komunikace mezi operátory a programátory.

Automatizace procesu:
• Programátoři připravují v kancelářském modulu programy a propojují se správnými čárovými kódy.
• Operátoři v dílenském modulu scanují čárové kódy, provádějí kontrolu a spouští proces.
• SFC zajišťuje přímou komunikaci s robotem, monitoruje celý proces a zajišťuje nahrání správných programů do robota

SFC poskytuje významné úspory nákladů a času, s další úrovní kontroly kvality a monitorování procesu, což je plně v souladu s filozofií Průmyslu 4.0.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.