Logo

Představujeme vám naši brožuru o školení!

V této brožuře najdete veškeré informace o školeních, která nabízíme.

Společnost Valk Welding dodává zejména průmyslové roboty Panasonic. Abyste vy, zákazníci, mohli plně využít potenciál robota Panasonic a jeho široké možnosti, nabízí společnost Valk Welding různá školení. Tato školení vede multidisciplinární tým zkušených školitelů. Společnost Valk Welding nabízí různá školení, která můžeme dále přizpůsobit vašim přáním. Společnost Valk Welding disponuje pěti technickýmy a školícími centry v různých zemích Evropy. Školení můžete absolvovat ve Francii, Dánsku, Švédsku, České republice a Nizozemsku. V každém z těchto center se lze rovněž dohodnout, ve kterém jazyce bude školení vedeno.

Pokud své zaměstnance vyškolíte jako dobré programátory robotů a dobré operátory, vaše společnost i zaměstnanci budou připraveni na budoucnost.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.