Logo

Mimořádná zpráva: Kusová výroba na svařovacích robotech ve vysoké kvalitě

V dnešní době je v průmyslu trendem vyšší poptávka po kusové výrobě.

Díky těmto Chytrým průmyslovým robotickým řešením lze koncovým uživatelům poskytnout nejvyšší kvalitu, ovšem s vysokou mírou flexibility velikosti výrobních dávek.

V níže uvedeném videu uvidíte dokonalý příklad takového chytrého průmyslového robotického řešení. Tato kompaktní svařovací robotická buňka je vybavena manipulačním robotem a svařovacím robotem, třemi pracovními stanovišti a uložným prostorem, které nabízí prostor pro 58 svařovacích přípravků. Robotická buňka funguje zcela automaticky, ručně se provádí pouze zakládaní polotovarů do přípravků.

Svařovací přípravek je po ručním naložení přemístěn z nakládacího stanoviště do úložného prostoru nebo na jedno ze dvou svařovacích pracovišť dle momentální situace. Přípravky uloženy do uložnéhoprostoru jsou z něj vyjímany a zpreacovávany postupně dle kapacitních možnmostí svařovacích robotů. Po svařovacím procesu výrobek v přípravku přemístěn na vykládací stanici,, která vyloží hotový svařenec a založí základní materiál pro další produkt.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.