Logo

Svařovací hořák Valk Welding s integrovaným servomotorem pro pohon drátu

Speciálně pro proces Super Active Wire vyvinula společnost Panasonic hořák s integrovaným servopohonem, jehož ovládání prostřednictvím jedinečné platformy Tawers zajišťuje jeden společný procesor pro robota a svařovací zdroj. Vzdálenost mezi podavačem a obloukem je snížena na absolutní minimum, což zajišťuje velmi vysokou stabilitu podávání a tím i oblouku.

Abychom splnili vyšší nároky, které Valk Welding klade na svařovací hořáky, vyvíjíme a vyrábíme vlastní kalibrovanou řadu hořáků VWPR včetně kalibrovaných shock sensorů a kabelových svazků.

S novým svařovacím hořákem VWPR QE SERVO PULL III kombinujeme technologii Panasonic s velmi vysokou kvalitou našich kalibrovaných hořáků VWPR a spojujeme tak to nejlepší z obou světů do vynikajícího svařovacího hořáku s řadou výhod.

Díky použité servo technologii vyniká Servo Pull III snížením rozstřiku (až o 99 %). Navíc díky procesu Super Active Wire Process dochází k menšímu vstupu tepla do materiálu, což umožňuje hořáku Servo Pull III lépe svařovat tenkostěnné deskové materiály. Základ zařízení Servo Pull III je totožný s řešením Valk Welding Servo-TIG, což zákazníkovi umožňuje v případě potřeby svařovat jak metodou SAWP MIG, tak metodou DC TIG.

valkwelding.com/cz/novinky/roboticky-horak-valk-welding-servo-tig-vysoce-kvalitni-vysledky-svarovani-tenkostennych-materialu-s-pridavnym-dratem

Servo Pull III lze použít pro ocel, nerezovou ocel a hliník.

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.