Logo

Robotický hořák Valk Welding Servo TIG - vysoce kvalitní výsledky svařování tenkostěnných materiálů s přídavným drátem

U vysoce kvalitních tenkostěnných výrobků je TIG svařování s přídavným drátem nejlepší technologií pro dosažení dokonalých svarů bez rozstřiku. Bez použití svařovacího robota je téměř nemožné dosáhnout dobrého výsledku. Rozhodující roli hraje také stabilita podávání drátu. Každý nestabilita v kabelovém svazku může mít negativní vliv na podávání drátu. Integrátor svařovacích robotů, společnost Valk Welding, proto vyvinula vlastní řešení, které posunulo robotické svařování TIG s přídavným drátem na vyšší úroveň.

Společnosti vyrábějící výrobky pro použití v potravinářském, lékařském, zpracovatelském, jaderném, vodíkovém a leteckém průmyslu nebo tlakové nádoby a výměníky tepla z tenkostěnných materiálů si nemohou dovolit nepravidelnosti, deformace a vměstky při svařování. U těchto náročnějších aplikací jsou kladeny vysoké požadavky jak na těsnost, tak na kvalitu a vzhled svaru. Pro splnění těchto požadavků jsou tyto výrobky svařovány roboticky, kdy je drát podáván pomocí servomotoru, který zajišťuje konstantní podávání drátu.

I přes použití servomotoru mohou mít nestability v kabelovém svazku vliv na kvalitu a vzhled svaru. V praxi to často vede k problémům, zejména v těžko přístupných místech (například u výrobků ve tvaru trubek). Aby se tomu zabránilo, našli technici společnosti Valk Welding řešení, které spočívá ve zmenšení vzdálenosti mezi motorem drátu a obloukem. Výsledkem je robotický hořák, kde je servopohon integrován do hořáku (a tak je umístěn co nejblíže oblouku) . Tím se eliminují případné vůle při podávání drátu a lze dosáhnout velmi konstantních výsledků svařování.

Tento robotický hořák Servo TIG byl vyvinut a zkonstruován v krátké době díky úzké spolupráci mezi inženýry společnosti Valk Welding a společností Valk Welding Precision Parts, která vyrábí všechny standardní a zakázkové robotické hořáky pro svařovací roboty Valk Welding. V robotickém hořáku Servo TIG je použit servomotor podavače Panasonic, který je spolu se svařovacím zdrojem řízen z jednoho procesoru. Kromě toho je také příjemné vědět, že výměnou svařovacího hořáku může uživatel svařovat také metodou MIG/MAG a dokonce přejít na svařování extrémně studeným drátem Super Active Wire. Zákazník tak bude mít v budoucnu mnoho možností.

Jako integrátor svařovacích robotů chce společnost Valk Welding vyniknout v oblasti robotizace se zaměřením na svařovací techniku.

Valk Welding

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.