Automotive cellen är en kompakt special anpassad cell för underleverantörer till fordonsindustrin och med behov för standardisering.

Den är också helt anpassad för att få maximal lönsamhet med korta cykeltider (+/-20Sek), man vill inte bordsvända bort X antal produkter i timmen. Cellen kan också bli utrustad med Panasonic robot och svets uppföljnings system och med ett flertal fritt styrda externa axlar för att kunna manipulera detaljerna med tanke på ytterligare operationer t.ex. skärning.

Systemet är utrustad med 2 stycken high speed skjut dörrar som öppnar och stänger på 1,2 sek. Samt med 2 luftdrivna klämbackar som lätt frigör och låser produkten före och efter svets.

Automotive%20cell%20web.jpg

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt