Standaard robotconcept Panasonic lasrobot met E-frame

Vid sidan om de kundanpassade systemen erbjuder Valk Welding ett brett sortiment av standard robot celler.

Tack vare ett kundanpassat pris blir de mobila cellerna levererade med kort leveranstid och för kunder ett mycket intressant koncept och framför allt väldigt flexibelt.

Anmodan om upplysningar