Panasonic har ett integrerat programmerings och simulerings mjukvara paket.

Med denna mjukvara, på Panasonics svetsrobotar, kan man programmera offline på en PC och inte störa den pågående produktionen.

Desk Top Programming and Simulation System

Svetslinjer kan programmeras komplett med simulering och även cykeltiderna kan mätas väldigt exakt.

I tillägg kan mjukvaran användas till att sortera och styra era program och produktion. Med DTPS har ni tillgång till ett fantastiskt verktyg till att kolla era program och få ut 100 % i er svets produktion innan de kommer in i roboten.

Hur fungerar DTPS?

DTPS är snabbt och användare vänligt:
1. Systemet definierat av Valk Welding 
Eftersom varje installation är unik, kommer systemet, innan det kommer i produktion, att 3D kalibreras av personal från Valk Welding

2. Produkter i 3D design eller importerade från CAD system
I DTPS finns verktyg för att skapa egna 3D ritningar och rita produkter. Existerande ritningar från andra CAD system kan importeras som WRL, XGL, 3DXML,STL,IGES och DXF

3. Programmering av robot rörelser.
Genom att markera roboten och flytta den till den önskade svets positionen kommer DTPS automatiskt att generera alla positioner. Även fogsökningen, Quick Touch Sensing, genererar samtliga rörelser automatiskt. Svetsparametrarna hittar man enkelt i biblioteket som finns i Weld Navigation funktionen.

4. Kontroll
Programmet kan simuleras till fullo och köras för kollisions kontroll

5. Skicka programmen till roboten och börja producera.

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt