TRAINING CENTRE SIW29_004

Även om användningen och programmeringen av robotarna är enkel behöver både nybörjare och mer erfarna operatörer extra träning via våra kurser.

På vårt tekniska center i Alblasserdam, Valk Welding erbjuder vi en mängd olika kurser på robot och mjukvaror. Mer information om dessa kurser finner ni i vår utbildnings broschyr.

Grundutbildning på on-line programmering

Kursen syftar till att bli bekant med roboten och dess grundläggande funktioner för att kunna hantera roboten.

Deltagarna kommer att lära sig göra program steg för steg (via teachboxen) kontrollera programmen och att kunna använda dom i produktion. Samtidigt får man grundläggande utbildning på skötsel och underhåll. Kurstiden ligger på 3 dagar.

Grundutbildning på offline programmering

Kursen syftar till att få deltagarna att bli bekanta med offline programmet DTPS och en generell inblick i mjukvaran. Kursdeltagaren kommer att steg för steg på PC´n få kontroll på programmen och sen skicka dom till roboten. Skicka och eventuellt kontrollera om programmen blev som man tänkt sig, ev. justera. Kurstiden ligger på 3 dagar.

Operatörs utbildning

Syftar till att få operatörerna att jobba säkert med anläggningen och kunna lösa enklare stopp som kan uppstå under produktionen. Kurstid 1 dag.

Underhålls utbildning

Kursen vänder sig till personal på underhålls avdelningarna som löser praktiska problem under produktion. Elementär teknisk inblick i robot och styrskåp samt lösa eventuella fel som kan uppstå. Kurstid 1 dag.

Säkerhet och kalibrerings utbildning

Kursdeltagarna får lära sig att använda Program Protection systemet ( PPS ) och användbara säkerhets rutiner. Kursen vänder sig till robot programmerare och underhålls personal som skall kunna kalibrera om roboten vid eventuella kollisioner med hjälp av mjukvaran. Kurstid 1 dag.

Kurser på olika optioner

Kursen är en vidare utbildning frångrundutbildningarna. Beroende på tillval när man köper robotanläggningen behandlas de olika optionerna. Kurstid beroende på tillvalen.

Avancerad offline programmerings utbildning

Denna kurs är en fortsättning på grundutbildningen och vänder sig till operatörer som kan hantera systemet och vill förkovra sig i de olika funktionerna och optioner som finns i DTPS. Kurslängd beroende på de tillval som skall behandlas.