STERTIL_43

Strategiska val har gynnat Stertil

Under sommaren har Valk Welding installerat den 10:e Panasonic svetsroboten hos Stertil, en tillverkare av lastbryggor och lyftbryggsystem. Installationen är kronan på en moderniserings- och förbättringskampanj som tillverkaren satte igång för 10 år sedan. Härmed tar Stertil också farväl av den gamla konstruktionsmetoden.
Tack vare den nya metoden är företaget nu mindre beroende av specialiserad personal, svetsrobotarnas tjänstecykel har avsevärt förbättrats, antalet operatörer i fabriken har halverats och försäljningen har stigit. Vi frågade CEO Ulbe Bijlsma och Operations Director Jan Bosch vilken strategi som låg bakom denna framgång.

Stertil Group, med sitt högkvarter i samhället Kootstertille i Friesland, utvecklar och tillverkar lastbryggor under namnet Stertil Dock Products och lyftbryggsystem av märket Stertil Koni. Produkterna säljs över hela världen genom åtta försäljningskontor och egna produktionsanläggningar i USA och Kina, tillsammans med ett nätverk av återförsäljare.

Begränsad effektivitet vid svetsningsproduktion

När företagets nuvarande CEO övertog ledningen för Stertil runt 14 år sedan gick företaget med förlust. "Det var dags att utveckla en tydlig strategi. Utgående från grundlig marknadsundersökning och en affärsanalys har vi skapat en ny organisation och samlat ett nytt ledningsteam. En av de första svaga punkterna vi stötte på var den begränsade effektiviteten vid (svetsnings)produktionen. Last- och lyftbryggornas komponenter tillverkas i många olika typer och format, varvid en separat punktning och svetsfixtur användes för varje typ och storlek. De befintliga robotarna måste vänta tills fixturen hade ändrats och arbetsstycket punktats. Detta ledde till att robotarna stod stilla en stor del av tiden. Effektiviteten behövde höjas avsevärt", förklarar Ulbe Bijlsma.

Till en modulär struktur

Ett av initiativen var att införa en modulär produktutformning för lastbryggorna. Utgående från denna kunde sedan en optimal produktionsmetod undersökas. "Vi utvecklade en automatiskt ställbar fixtur varmed vi snabbt kunde växla mellan de olika modellerna. Genom att låta punktningsprocessen löpa parallellt med svetsroboten behövde roboten dessutom inte vänta på punktningen, på så sätt kunde vi förbättra tjänstecykeln. Härmed tog vi farväl av den gamla produktionsmetoden", förklarar Jan Bosch.

Till modern teknologi

Jan Bosch: "Vi hade ofta driftsstörningar med de gamla robotarna och konfronterades med föråldrad teknologi och ineffektiva programmeringsmetoder. Genom att övergå till en modulär struktur har vi också tagit ett steg på vägen mot modernisering. Svetsrobotarna från Panasonic är lättare och snabbare, kan programmeras offline och alla komponenter är 100 % avstämda på varandra inom Panasonics allt-i-ett-koncept och kommunicerar 1-till-1 med robotkontrollern. För tio år sedan började vi med att byta ut de första tre robotarna och sedan dess har vi gradvis ersatt de övriga enheterna. I år, med den 10:e enheten, har vi ersatt alla de gamla robotarna med moderna svetsrobotar från Panasonic. Dessutom har ett tillkommande antal beställts för produktion av nyutvecklade produkter."

Strategiskt val

"Till mitten av 2005 tillverkade vi lyftbryggor för både personbilar och för det tyngre segmentet. Den förra marknaden är stor, men har också många leverantörer. Det senare, tyngre segmentet ger större möjligheter att utmärka sig. Vi bestämde oss för att endast fortsätta inom det segmentet och har satt oss målet att bli de bästa inom den marknaden", berättar Ulbe Bijlsma. "Sedan dess har vi blivit världens marknadsledare inom det tunga segmentet, med en specialiserad produktionsfabrik i USA och en monteringsfabrik i Kina. Våra lyftbryggor för det lättare segmentet säljs i dagens läge nästan uteslutande i Nederländerna.

Förbättrad cykel

Vi har avsevärt förbättrat hela cykeln av punktning, svetsning och rengöring genom att modularisera produkternas utformning, satsa på automatisering, offline programmering och moderna svetsfixturer. Sedan vi införde dessa förbättringar vid produktionen av både lastbryggor och lyftbryggor, är de båda avdelningarna inte längre strängt åtskilda. I stället arbetar personalen med komponenter för båda produktgrupperna. Vidare har den första svetsrobotanläggningen från Valk Welding nu satts i drift vid vår filial i USA. Programmen, som skapades och användes i Nederländerna, kan tillämpas ett-mot-ett, utan några korrektioner till följd av systemens kalibrering", förklarar Jan Bosch.

Vidare förbättrad produktion

"Att byta ut den första svetsroboten tog verkligen på nerverna; både den nya metoden och den nya teknologin måste först bevisa sig. Men mycket snart kunde alla se fördelarna, så att den nya metoden och de nya svetsrobotarna snabbt accepterades. Sedan dess har vi blivit en viktig kund hos Valk Welding. Vi är glada över att få utnyttja deras kunskaper och förbättringspunkter blir snabbt införda, så att vi hela tiden kan sikta högre. På så sätt hjälper Valk Welding oss att förbättra produktionen vidare", säger Ulbe Bijlsma.

www.stertil.com

Stertil%202311.jpg

Operations Director Jan Bosch och CEO Ulbe Bijlsma

 

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt