Rustek productkopie

Genom att investera i tre robotsvetssystem från Valk Welding samt programvaran DTPS för offline-programmering under de senaste fyra åren har Rustek, en dansk tillverkare av pelletskaminer, lyckats säkerställa att deras kvalitet håller jämna steg med den ö

Underleverantören Rustek A/S, som har varit en del av den danska produktionsgruppen NBE för ved/pellets kaminer sedan 2010, specialiserar sig på produktionen av dessa ved/pellets kaminers interna delar. Rustek reserverar ytterligare 20 procent av sin kapacitet för legosvetsning till tredje part. Under senare år har företaget investerat kraftigt i att automatisera viktiga delar av tillverkningsprocessen.

Komplexa svetsningsuppgifter
Användningen av ved/pellets kaminer för uppvärmning har ökat kraftigt under de senaste åren, även i resten av Europa. ”Den kraftigt ökande efterfrågan har orsakat oss produktionsproblem, delvis som ett resultat av ganska komplexa svetsuppgifter på interna metalldelar i kaminerna. ”Många av komponenterna är uppbyggda av flera plattsektioner med komplexa svetsuppgifter", förklarar VD:n René Ramsdahl. ”Varje produkt innebär ungefär 15 till 20 meter svetsning som måste vara tryckbeständig och i vissa falla finns det upp till 4 olika anslutningar i varje produkt. Detta kräver yrkeskunskap och rätt behandlingsstrategi. 

Erfarenhet av ”Mini Cell”
”2012 började vi med robotsvetsning av små rostfria produkter på en Valk Welding "Mini cell”. När volymen ökade till över 2 000 enheter om året tog vi ett år senare steget till att använda ett större sekundärt robotsvetsningssystem. Det gav oss den extra kapacitet som vi behövde för att svetsa ramarna för de inre delarna av pelletskaminerna med roboten. Detta har också avsevärt förbättrat kvaliteten på svetsningen. ”Svetsroboten producerar en väldigt exakt svetsning som är likadan för varje produkt”, säger René Ramsdahl.

Tredje svetsroboten
Produktionsvolymen har ökat kraftigt de senaste fyra åren. ”Ökningen av volymen gjorde det också nödvändigt att utöka kapaciteten hos svetsavdelningen. Den tredje svetsroboten löper på ett spår och rör sig fram och tillbaka mellan de två stationerna. Denna lösning lät oss arbeta mer flexibelt och har även hjälpt till med genomförandet av de större produkterna”, säger VD:n. Det tredje robotsystemet från Valk Welding innehåller den senaste Panasonic TA- 1900WG3 svetsroboten utvecklad specifikt för bågsvetsning.

Programvaran är nyckeln
Investeringarna i programvara och dess optimering utgör den viktig del av den årliga budgeten. ”Även om det ibland känns som ett svart hål sparar investeringarna i programvara oss i slutändan en hel del tid. Varje uppdatering tar optimering av tillverkningsprocessen ett steg längre”, förklarar René Ramsdahl. Detta gäller också svetsavdelningen där vi programmerar svetsrobotarna allt smartare offline med DTPS-paketet från Valk Welding. Detta ger inte bara tidsbesparingar i form av kortare cykeltider utan också längre arbetstid för svetsrobotarna. (DTPS-uppgraderingen kostar mindre än 1 000 EUR om året)

Allt som allt tror René Ramsdahl att utan ansträngningarna för automatisering hade inte företaget kunnat existera i Danmark. Tillverkningsprocesserna är nu automatiserad från bockning till svetsning och allt däremellan. Detta gör att vi kan leverera en högkvalitativ produkt som också är billigare och framför allt bättre än våra konkurrenters”, tillägger han. www.rustek.dk

Valk%20W%20DK%20Rustek%202013%200208.jpg

Anmodan om upplysningar

Tillbaka till översikt